skipToContentskipToFooter

22 landen toegevoegd aan REX-systeem

20-12-2018 Het REX-systeem, het nieuwe registratiesysteem voor ondernemingen om in aanmerking te komen voor verlaagde invoertarieven, wordt per 1 januari 2019 voor 22 nieuwe begunstigde landen ingezet. Onder andere Vietnam, Bangladesh en Indonesië zijn aan de lijst toegevoegd. Voor deze landen kunnen bedrijven vanaf 1 januari 2019 geen gebruik meer maken van het certificaat Form A dat voorheen nodig was om van de verlaagde invoertarieven te profiteren.

De regeling voor verlaagde invoertarieven wordt ook wel het Algemeen Preferentieel Systeem (APS) genoemd. Het is een regeling van de Europese Unie om goederen uit bepaalde ontwikkelingslanden tegen een verlaagd tarief de EU in te kunnen voeren. De landen waarvoor de regeling geldt, worden APS-landen genoemd. De lijst wijzigt jaarlijks.

In januari 2017 is het digitale REX-systeem (Registered Exporter) ingevoerd ter vervanging van het Form A. Ondernemers in APS-landen kunnen in REX de status geregistreerd exporteur aanvragen. Met de status mag het bedrijf zelf een zogenoemd 'attest van oorsprong' op de factuur zetten. Hiermee wordt verklaard dat de goederen op de factuur uit een bepaald APS-land afkomstig zijn.

APS-landen

Niet alleen exporteurs in APS-landen kunnen zich laten registreren, ook bedrijven die exporteren vanuit de Europese Unie naar een dergelijk land kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de gunstige tarieven. Ook voor marktdeelnemers die goederen met een preferentiële oorsprong wederverzenden naar een andere lidstaat of Noorwegen of Zwitserland is het REX-systeem interessant.

Situaties

Marktdeelnemers in Nederland kunnen in drie situaties hun voordeel doen met REX. Ten eerste wanneer er goederen in het kader van bilaterale cumulatie worden geëxporteerd naar een APS-land, waarbij de waarde van de producten van oorsprong hoger ligt dan 6.000 euro. Een andere reden om te registreren is als een bedrijf goederen uit een APS-land wil wederverzenden naar een ander EU-land, de waarde hoger is dan 6.000 euro en het bedrijf geen kopie van het in het APS-land opgestelde oorspronkelijke attest van oorsprong wil bijvoegen. De derde situatie is als een onderneming een vervangend attest wil opstellen voor producten die worden verzonden naar Noorwegen of Zwitserland.

Wie zich verdiept in REX kan een hoop kosten en papierwerk besparen. Met name im- en exporteurs die handelen met minder ontwikkelde landen kunnen profiteren van gunstigere tarieven.