skipToContentskipToFooter

31 januari: uiterste datum voor actualiseren en deponeren

02-01-2023 Bedrijven die oorsprongsdocumenten opmaken of deze laten opmaken door een agent of andere derde partij, moeten hun bewijslijst voor deze documenten tijdig vernieuwen. Uiterlijk 31 januari moet de bewijslast geactualiseerd en gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

Het betreft hier de bewijslast voor Certificaten van Oorsprong en EUR-1 certificaten. Wanneer je regelmatig naar derde landen exporteert, kun je ervoor kiezen de bewijslast voor deze documenten te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Denk hierbij aan een kostprijscalculatie, productbeschrijving of -overzicht of een leveranciersverklaring. Hierdoor hoef je niet bij elke aanvraag voor een oorsprongsdocument je oorsprong aan te tonen.

Bewaarplicht

Deze bewijslast is maximaal 2 jaar geldig. Veel bedrijven kiezen voor een geldigheid van 1 jaar. Bewaar altijd zelf een exemplaar in je administratie. De bewaarplicht geldt voor een periode van 7 jaar.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je Kamer van Koophandel.