skipToContentskipToFooter

De trends van 2019

07-01-2019 Een nieuw jaar brengt nieuwe wetten, regelgeving, uitdagingen en trends met zich mee. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het essentieel dat dit veilig en volgens de wetgeving gebeurt. De overheid vraagt aandacht voor de blootstelling aan risicovolle stoffen en veiligheid. We hebben de belangrijkste veranderingen voor 2019 geselecteerd waarvan je op de hoogte moet zijn.

1. ADR-regelgeving

Elke twee jaar wordt de wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) aangepast en 2019 is daarop geen uitzondering. De trend van de grote, toonzettende wijzigingen lijkt al een paar jaar voorbij. Verbeterslagen door voortschrijdend inzicht en het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen lijken nu aan de orde.

Er zijn wijzigingen voor 2019 op het gebied van de veiligheidsadviseur, er komen nieuwe indelingsmogelijkheden voor gevaarlijke stoffen met nieuwe UN-nummers, de classificatievoorschriften voor bijtende stoffen zijn veranderd, er zijn opvallende nieuwe verpakkingsvoorschriften voor defecte lithiumbatterijen, de Verenigde Naties komen terug op een eerdere wijziging op het gebied van de gevaarsetiketten en er komen nieuwe voorschriften voor het gekoeld vervoer van gevaarlijke stoffen.

2. Blootstelling aan risicovolle stoffen

De Inspectie SZW gaat de komende jaren extra actie ondernemen om werkgevers en werknemers meer bewust te maken van de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen. In een speciale campagne, waar wij aan meewerken, vraagt de Inspectie aandacht voor het omgaan met stoffen die beroepsziekten tot gevolg kunnen hebben, zoals kanker, astma en andere (beroeps)longziekten.

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat slechts veertig procent van de bedrijven een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstelt met specifieke aandacht voor gevaarlijke stoffen. Zo’n dertig procent meet daadwerkelijk de blootstelling aan alle of een deel van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Ook blijkt dat het merendeel van de bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen geen blootstellingsbeoordeling doet en geen individuele registratie bijhoudt.

De campagne concentreert zich in eerste instantie op vijf stoffen die een hoge ziektelast veroorzaken. Dit zijn kwartsstof, houtstof, lasrook, dieselrook en isocyanaten. Deze stoffen komen in veel verschillende sectoren voor, zoals autoreparatie, motorfietsen en aanhangers, logistiek en transport, algemene en gespecialiseerde bouw, metaalproducten en houtindustrie. Het programma heeft tot doel de risico’s van het werken met stoffen bij bedrijven te verlagen en zo bij te dragen aan het voorkomen van beroepsziekten.

3. Focus op Veiligheidsinformatiebladen

Bedrijven moeten beter weten welke stoffen er zijn en hoe ze die op moeten ruimen na een ongeluk. Vooral het mkb zet momenteel nog weinig stappen op dit vlak. De eerste taak ligt bij de overheid en brancheorganisaties, stelt onze beleidsadviseur Daniëlle Gevers Deynoot-De Booij. “Maak de materie laagdrempelig en begrijpelijk. Zorg als eerste voor meer bewustwording.”

Het advies is om de Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) die leveranciers verstrekken kritisch onder de loep te nemen. Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de VIB’s ondermaats is. Een tip is om eerst te beginnen bij het VIB van het product dat je het meeste gebruikt. Je kunt je VIB’s online door laten lichten. Met zo’n VIB-check krijg je inzicht in de kwaliteit van het VIB dat je leverancier heeft aangeleverd. Is deze niet in orde? Vraag dan meteen een nieuwe aan.