skipToContentskipToFooter

Monitor Internationale Handel en Logistiek september 2023

10-10-2023 Exporteurs hebben hun omzet en winst de afgelopen 2 maanden duidelijk zien afnemen. 38 procent geeft aan dat de omzet terugloopt. Dat was in juli nog 26 procent. 40 procent van de bedrijven geeft nu aan hun winst te zien dalen. In juli was dat nog 34 procent. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse Monitor Internationale Handel en Logistiek over september van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius.

De belangrijkste boosdoener van de afnemende omzet en winst is de slechtere orderportefeuilles. Iets wat 43 procent van de respondenten aangeeft. Afgelopen juli was dit nog 32 procent. Oplopende kosten drukken de winsten van ondernemingen. In september 2022 had 75 procent van de bedrijven last van hoge kosten. Dit percentage zakte in mei van dit jaar naar 55 procent, maar het is inmiddels weer opgelopen tot 61 procent.

“Tegen deze achtergrond is het des te belangrijker dat overheid en bedrijfsleven goed samenwerken bij nieuwe wet- en regelgeving. Alleen in goede samenwerking komt die in optimale vorm tot stand. In een vorm die succesvol bijdraagt aan wat we brede welvaart noemen”, aldus Bart Jan Koopman, algemeen directeur van evofenedex.

Grootste zorgenkindjes

Terwijl 38 procent van de exporteurs op zoek is naar nieuwe markten, zijn gebrek aan personeel en de onvoorspelbare vraag hun grootste zorgenkindjes. Opvallend is dat, naast de stijgende personeelskosten bij 75 procent van de ondernemingen, het ziekteverzuim bij een kwart van de bedrijven weer toeneemt.

Later betalen van rekeningen

Exporteurs zien de gevolgen van de lagere groei van de wereldhandel terug in het betalingsverkeer van hun klanten. Ook hier is een V-vormig patroon te zien: vorig jaar september gaf 30 procent van de bedrijven aan gevolgen te zien in het betalingsverkeer. Dit daalde naar 23 procent in maart, maar steeg inmiddels tot het hoogste niveau in een jaar, namelijk 32 procent. De problemen zijn vooral het later betalen van rekeningen door klanten. Dit geldt voor 96 procent van de klachten.

Actief bezig met IMVO

Steeds meer exporteurs zijn actief bezig met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). In januari ging dat nog maar om ruim een derde van de bedrijven (37 procent). Nu, een half jaar later, gaat het al om bijna de helft (49 procent). Bij 2 van de 5 bedrijven is sprake van uitgewerkt beleid; nog eens 16 procent is daarmee bezig.