skipToContentskipToFooter

Monitor Internationale Handel en Logistiek november 2023

12-12-2023 Handels- en productiebedrijven hebben duidelijk gematigde verwachtingen voor 2024. Bijna de helft van de exporteurs verwacht dat hun omzet gelijk zal blijven. Slechts 19 procent verwacht groei en 20 procent van de bedrijven voorziet zelfs een krimp. 

Dit blijkt uit de Monitor Internationale Handel en Logistiek van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius, die om de 2 maanden wordt uitgevoerd. "Hoewel het beeld bij bedrijven de afgelopen maanden vrij stabiel is, zijn er nog steeds meer bedrijven waar de winst daalt ten opzichte van een jaar geleden (33 procent) dan groeit (21 procent). De gemiddelde winstdaling is ook nog eens groter en de gemiddelde winststijging lager dan eerder dit jaar”, aldus Bart Jan Koopman, algemeen directeur bij evofenedex.

Minder verstoringen

Het aandeel verstoringen van de bedrijfsprocessen ligt wel op het laagste niveau van het jaar. 39 procent van de bedrijven geeft aan geen last (meer) te hebben van verstoringen. "Ondanks alle uitdagingen in de wereld lijken de supply chains meer en meer onder controle te komen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat nog steeds 45 procent van de bedrijven aangeeft te kampen te hebben met verstoringen", aldus Koopman. Personeelstekorten worden nog steeds het meest genoemd als verstoring (ruim 50 procent), naast hoge energiekosten (25 procent). Nog geen 10 procent van de bedrijven houdt zich overigens bezig met scenarioplanning om de effecten van verstoringen te mitigeren. 1 op de 10 bedrijven is wel actief in de weer met het verleggen van de supply chain.

Het beeld dat uit de monitor naar voren komt, is dat na een aantal turbulente jaren met veel verstoringen in de handels- en productieketens de zorgen zich nu vooral toespitsen op vraaguitval en gebrek aan groei.