skipToContentskipToFooter

Monitor Internationale Handel en Logistiek juli 2023

08-08-2023 Bedrijven in handel en logistiek staan onverminderd voor grote uitdagingen. Zo geeft 60 procent aan nog steeds moeite te hebben met het vinden van het juiste personeel. Ook ondervinden een op de zes ondernemingen meer problemen bij het krijgen van financiering, wat vaak een teken aan de wand is voor moeilijkere tijden. Dat ook de orderintake en de vraag bij meer bedrijven onder druk staat, geeft eenzelfde indicatie. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse Monitor Internationale Handel en Logistiek over juli van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius.

Positieve uitkomsten uit de laatste monitor zijn dat logistieke verstoringen in het buitenland steeds minder vaak voorkomen (gesignaleerd door 15 procent van de respondenten tegen 28 procent in januari 2023), evenals tekorten aan grondstoffen (19 procent). En zelfs de hoogte van de energieprijzen (genoemd door 24 procent van de respondenten) als direct effect, lijkt aan impact te verminderen. Deze laatste percentages lagen in 2022 en begin 2023 fors hoger. Circa een kwart van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat hun winst ten opzichte van juli vorig jaar is gestegen, vooral als gevolg van hogere verkoopprijzen. Tegelijkertijd is bij circa een derde van de respondenten de winstontwikkeling slechter dan een jaar geleden. Dit wordt veroorzaakt door lagere volumes en hogere inkoopprijzen.

Onzekerheid maakt bedrijven terughoudend

“Het beeld van deze monitor is op het eerste gezicht niet veel anders dan twee maanden geleden, maar de trend is niet overal positief”, aldus Bart Jan Koopman, algemeen directeur van ondernemersvereniging evofenedex. “De verwachte recessie is in elk geval tot op heden uitgebleven en bedrijfscijfers zijn vooralsnog best oké, ook al zijn er uitzonderingen. De onzekerheid neemt echter eerder toe dan af en de economische ontwikkelingen in een belangrijk land als Duitsland zijn voor de Nederlandse export ronduit slecht. Bovendien heerst er veel onzekerheid in de wereldmarkt, wat bedrijven terughoudend maakt. Dit is een beeld dat ook de Wereldhandelsorganisatie signaleert. De verwachting is dat de wereldhandel dit jaar met een ondermaatse 1,7 procent zal groeien. Dat heeft vooral te maken met geopolitieke onrust, de naweeën van inflatie en de oorlog in Oekraïne. Onzekerheid is nooit goed voor zakendoen en zet een rem op de groei.”

Forse toename logistieke verstoringen

Zorgwekkend vindt Koopman dat in ons eigen land de logistieke verstoringen fors toenemen (gesignaleerd door 42 procent van de respondenten tegen 23 procent in mei 2023). “Levertijden lopen op door toenemende congestie op de weg, schaarste aan opslag en personeelstekorten. Deze verstoringen in de goederenstroom worden in Nederland als het grootst ervaren. Er is dus werk aan de winkel om het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden.”

Meer vraag naar ketensamenwerking

Koopman waardeert de trend dat bedrijven steeds meer zoeken naar ketensamenwerking. “Deze tendens bevindt zich echt in een opgaande lijn. Inmiddels praat een kwart van de respondenten structureel met zijn ketenpartners om waarde te creëren in die keten, en hoe zij samen beter bestand kunnen zijn tegen verstoringen om zo wendbaarder en weerbaarder te worden. Dit is ook een belangrijke boodschap die we de leden van evofenedex meegeven.”