skipToContentskipToFooter

Gelijke kansen voor kleinere ondernemers

28-08-2023 Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt maandag bekend hoe zij het AanZET-subsidiebudget voor elektrische vrachtauto’s volgend jaar wil verdelen. Tegelijkertijd is vandaag de internetconsultatie gestart voor deze subsidieregeling in 2024. 

Vanaf 2025 voeren een kleine dertig Nederlandse gemeenten zero-emissiezones in. Nieuwe vrachtwagens die in zulke gebieden willen rijden moeten dan uitstootvrijvrij zijn. Hoewel er een overgangsregeling is voor bakwagens (van 2020 en jonger) of trekker-opleggers (van 2017 en jonger) tot 2030, kijken veel ondernemers al vooruit en oriënteren zich op een elektrische variant. Wie overweegt om een elektrische vrachtauto aan te schaffen, kan gebruikmaken van de regeling Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks, kortweg AanZET.

Deze regeling is in het leven geroepen om de ondernemer tegemoet te komen in de fors hogere aanschafprijs van elektrische vrachtauto’s ten opzichte van exemplaren op brandstof. De groeiende populariteit van de elektrische vrachtwagen had ook een keerzijde: de AanZET-subsidie was zó populair dat de regeling een dag na de opening van de inschrijving al overtekend was. Voor het toekennen van de subsidies moest geloot worden. Voor 2024 hebben evofenedex, TLN en VERN ingezet op een hoger budget en een aanpassing in de aanvraagprocedure, zodat zo veel mogelijk ondernemers gebruik kunnen maken van de regeling. De afgelopen maanden heeft het ministerie van I&W gewerkt aan de plannen voor de AanZET subsidie 2024.

Wat gaat er veranderen?

De insteek voor de regeling in 2024 is dat meer ondernemers gebruik kunnen maken van de regeling doordat elk bedrijf nog maximaal één elektrische vrachtauto per dag kan aanvragen. Dagelijks wordt beoordeeld of er nog subsidiebudget over is voor de volgende dag. Op deze manier is de bekritiseerde loting van 2023 niet langer nodig en hebben ook kleinere transportbedrijven gelijke kansen.

De subsidiebedragen worden in de conceptregeling voor 2024 naar beneden aangepast. Dat is noodzakelijk vanwege de staatssteunregels die intussen in Brussel zijn gewijzigd en die gelden voor alle lidstaten van de EU. Door matiging van de subsidiebedragen voorkomt het ministerie dat een subsidieregeling ingevoerd moet worden die uitgaat van een concurrerende bieding. Die mogelijkheid zal nog nader bestudeerd worden voor de latere subsidiejaren, maar bleek te complex om nog vóór 2024 in te voeren.

Het subsidieverschil tussen kleinere en grotere bedrijven blijft bestaan. De maximale subsidie zal in 2024 variëren van 6.100 euro voor een lichte bakwagen voor een groot bedrijf tot 98.800 euro voor een zware bakwagen of trekker voor een klein bedrijf. Voor de leasemarkt komt er ook een mogelijkheid voor ‘sale and lease back’ waardoor de subsidieaanvragen via de transportbedrijven kunnen worden afgewikkeld.

Denk mee

De concept-regeling AanZET voor 2024 kun je inzien en desgewenst van commentaar voorzien op de website van het ministerie (het jaar van de consultatie). De consultatie staat open tot 25 september 2023. De definitieve versie van de AanZET-regeling zal naar verwachting in november gepubliceerd worden en zal volgend jaar van 30 januari tot 29 maart beschikbaar zijn.