skipToContentskipToFooter

Maatregel bevordert handelsrelaties

20-12-2023 Vanaf 1 januari 2024 zijn industriële goederen niet langer onderworpen aan douanerechten bij invoer in Zwitserland, ongeacht de oorsprong van de goederen. Dit besluit is een van de maatregelen die de Federale Raad al eind 2017 nam ter bevordering van de invoer en om handelsbelemmeringen te verminderen.

De afschaffing van industriële tarieven is van toepassing op goederen in de hoofdstukken 25-97 van het Zwitserse douanetarief, met uitzondering van specifieke producten in de hoofdstukken 35 en 38 die worden geclassificeerd als landbouwproducten.

Hogere prijzen

Goederen en diensten zijn gemiddeld aanzienlijk duurder in Zwitserland dan in de omliggende landen. Diverse factoren dragen bij aan de hoge kosten in vergelijking met buurlanden. Belangrijke factoren zijn de hoge lonen en kosten die de prijzen verhogen. Een andere factor is de diversiteit aan tarifaire en niet-tarifaire handelsbelemmeringen die de Zwitserse markt isoleren. Hierdoor kunnen Zwitserse bedrijven hogere prijzen vragen dan in het buitenland gebruikelijk is. De State Secretariaat for Economic Affairs (SECO) heeft eerder onderzoek gedaan naar het effect van deze belemmeringen in verschillende studies.

Potentiële welvaartswinst

Het opheffen van industriële tarieven zal de positie van Zwitserland als vestigingsplaats voor bedrijven en industrie versterken. De potentiële welvaartswinst wordt geschat op ongeveer 860 miljoen Zwitserse frank. Terwijl douanerechten ooit bedoeld waren om de binnenlandse industrie te beschermen tegen buitenlandse concurrentie, maken ze het nu duurder om materialen uit het buitenland te verkrijgen. Door het afschaffen van douanerechten en de daarmee gepaard gaande vereenvoudiging van administratieve procedures is de verwachting dat bedrijven in Zwitserland zullen profiteren van goedkopere componenten voor productie. Hierdoor zullen zij lagere productiekosten hebben.

Internationale concurrentiepositie

Doordat de Zwitserse economie sterk verweven is met wereldwijde waardeketens, bevordert deze maatregel de internationale concurrentiepositie en de handelsrelaties. Consumenten profiteren eveneens van deze maatregel, aangezien er momenteel invoerrechten worden geheven op diverse consumptiegoederen zoals auto's, fietsen, verzorgingsproducten, huishoudelijke apparaten en kleding. In sectoren met gezonde concurrentie zullen de besparingen worden doorgegeven aan de consumenten; hierop zal toezicht worden gehouden.

Vereenvoudigde tariefstructuur

Naast het opheffen van industriële tarieven voorziet de wetin een vereenvoudigde tariefstructuur voor industriële producten. Het aantal tariefnummers wordt van 9.114 teruggebracht tot 7.511. De opheffing van douanerechten voor industriële producten en de vereenvoudigde tariefstructuur zullen veranderingen teweegbrengen in het Zwitserse tariefboek (Tares). De betrokken bedrijven moeten de geactualiseerde stamgegevens van het Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS) in hun systemen integreren. Deze verandering zullen leiden tot verdere vermindering van administratieve lasten.

Voor meer informatie zie: Abolition of industrial tariffs (admin.ch)