skipToContentskipToFooter

Handelsverdragen faciliteren handel en stimuleren duurzame ontwikkeling

19-10-2022 Ondernemersverenigingen evofenedex, VNO-NCW en MKB-Nederland vragen met een petitie aandacht voor draagvlak voor moderne handelsverdragen in de Tweede Kamer. Deze zomer is CETA geratificeerd. Dit verdrag staat symbool voor moderne handelsverdragen nieuwe stijl, waarin ook afspraken over handel en duurzame ontwikkeling centraal staan. Het bedrijfsleven roept de leden van de Tweede Kamer op om steun te verlenen aan versnelling van onderhandelingen en ratificering van nieuwe handelsverdragen en daarnaast om de implementatie van duurzame ontwikkelingsafspraken met capaciteit en middelen te ondersteunen. De algemene Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede kamer gaat vandaag over handel en duurzame ontwikkeling in debat.

In Nederland verdienen we een derde van onze boterham over de grens. De ondernemersorganisaties benadrukken daarbij dat handel niet alleen de eigen welvaart maar ook die van andere landen verhoogt. De Europese Unie doet dat door voorwaarden en standaarden te zetten voor de kwaliteit van producten maar ook het nakomen van multilaterale afspraken in moderne handelsverdragen. 

Korting

Met een handelsverdrag krijgen handelspartners als het ware korting voor het invoeren van goederen onder gelijke omstandigheden. Moderne handelsverdragen waarborgen dat ook aan het nakomen van internationale afspraken over arbeidsrechten, milieu en klimaat meer aandacht wordt geschonken.

Energiecrisis

Juist in deze tijd van energie- en grondstoffencrisis en toenemende geopolitieke invloed op de handel, zijn handelsverdragen tussen de EU en derde landen van groot belang. Nederland is gebaat bij een kritieke massa van landen in de wereld die met elkaar een voorspelbare en eerlijke handel in stand houden.

CO2-voetafdruk 

Het bedrijfsleven ziet hierbij ook een taak voor zichzelf. Veel (mkb-)bedrijven vinden de weg naar nieuwe duurzame banen en samenwerkingen in de EU en derde landen. Maar dit kan altijd beter. Door het in beeld brengen van de sociale en duurzaamheidsrisico’s (ESG) in hun ketens kunnen ondernemers de internationale CO2-voetafdruk verminderen en verbeterprocessen in gang zetten.

Petitie kansen voor brede welvaart - inzet op meer moderne handelsverdragen