skipToContentskipToFooter

60% heeft onvoldoende kennis van aankomende CO2-verplichtingen

29-8-2022 In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Nederlandse bedrijfsleven in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent heeft teruggedrongen ten opzichte van 1990. Bedrijven moeten zich daarom nu al voorbereiden om dit doel te behalen. Wij hebben onder onze leden een permanent onderzoek lopen, waarin hun CO2-uitstoot en kennis onder de loep worden genomen. In dit artikel delen we de voorlopige stand van zaken.

De meest opvallende resultaten uit ons onderzoek:

  • 57,5 procent van onze leden weet nog niet wat de CO2-prestaties van hun logistieke activiteiten zijn. Dit terwijl de logistieke activiteiten bij veel bedrijven de hoofdmoot van de uitstoot zijn;
  • 71 procent van de leden is niet bekend met het verschil in CO2-uitstoot per spoor of binnenvaartschip. In sommige gevallen kan transport per spoor 70 procent in uitstoot schelen;
  • 41 procent is onbekend met toekomstige vereisten die vanuit de overheid zullen worden gesteld. In 2025 wordt een nieuwe richtlijn vanuit de EU actief: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn stelt dat grote bedrijven verplicht moeten rapporteren over hun activiteiten die impact hebben op het milieu, waaronder de CO2-uitstoot;
  • 50 procent van de leden neemt inmiddels stappen om hun CO2-uitstoot te reduceren;
  • 60 procent twijfelt of beschouwt het als onhaalbaar de reductie te realiseren voor de termijn van 2030.

Mark van Geest, ledenadviseur duurzaamheid bij evofenedex, legt de achtergrond van de onderzoeksresultaten verder uit: “Aan het onderzoek doen op dit moment al veel bedrijven mee die al redelijk actief bezig zijn met het onderwerp duurzaamheid. Dit vertekent het beeld enigszins, wij merken vanuit onze ledencontacten dat veel mkb’ers nog echt aan het beginpunt staan van hun duurzaamheidsreis. En dat binnen het bedrijfsleven nog een grote behoefte aan kennis bestaat.”

Positieve ontwikkeling

Wel ziet Mark een positieve ontwikkeling bij de achterban. Zo neemt de hoeveelheid ledenvragen over duurzaamheid steeds meer toe; er komen vooral meer vragen binnen over CO2-uitstoot. “Om leden hiermee verder te helpen organiseren we op donderdag 29 september het Webinar Succesvol CO2 reduceren met behulp van digitalisering. In dit webinar nemen we de deelnemers mee in het inzetten van verschillende online tools waarmee ze eenvoudig hun CO2-waarden kunnen meten. Want als je niet weet hoeveel CO2 je uitstoot, dan kun je die uitstoot ook niet verminderen. Daarom zijn wij betrokken bij www.co2meter.nu. Via deze website bereken je eenvoudig de uitstoot per vervoerde lading.”

Meer informatie

De ledenservice van evofenedex is te benaderen voor vraagstukken rondom duurzaamheid via 079 3467 346 of [email protected]. Lezers die zelf interesse hebben hun stand van zaken op het vlak van duurzaamheid te beoordelen, kunnen gebruikmaken van onze online duurzaamheidsscan. Wil jij verder met je duurzaamheidsreis? Schrijf je dan in voor ons webinar. 

Succesvol CO₂ reduceren met digitalisering

Leer nieuwe digitale tools kennen waarmee je snel en eenvoudig een volledige analyse van je CO2-uitstoot maakt.