skipToContentskipToFooter

Capaciteitsprobleem blijft uitdaging voor ondernemers

20-09-2023 Komend jaar blijft het budget voor infrastructuur beperkt, zo blijkt uit de Miljoenennota die op Prinsjesdag is vrijgegeven. Dit jaar is er al 2 miljard euro bezuinigd op het mobiliteitsfonds, naast het feit dat veel infrastructuurprojecten noodgedwongen stilliggen door de stikstofcrisis. 

De beperking van het budget betekent concreet dat 17 infrastructurele projecten niet kunnen doorgaan. Dit zal op termijn zorgen voor meer capaciteitsproblemen op zowel de wegen, het spoor als de vaarwegen. Daardoor krijgen handels- en productiebedrijven vaker te maken met vertragingen. Het budget voor beheer en onderhoud blijft wel in stand. Dat is positief gezien de grote opgave.  

1,7 miljard euro schade

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van de Logistieke Alliantie (waar evofenedex deel van uitmaakt) dat de economische schade voor handels- en productiebedrijven oploopt tot 1,7 miljard euro door een gebrekkige infrastructuur. Dit wordt deels veroorzaakt door knelpunten, maar ook door verstoringen door achterstallig onderhoud. Het kabinet laat daarom groot onderhoud uitvoeren aan de Heinenoordtunnel, de IJsselbruggen en het spoor bij Amsterdam, Leeuwarden en Kijfhoek.

Standpunt van evofenedex

In aanloop naar de verkiezingen blijft evofenedex het belang van een goede infrastructuur benadrukken. Alleen op die manier blijft onze infrastructuur behoren tot de wereldtop en daarmee ook een bijdrage leveren aan een goed vestigingsklimaat.