skipToContentskipToFooter

Logistieke Alliantie roept op tot snelle uitvoering van het MIRT

20-06-2023 De economische schade door vertragingen in het goederenvervoer op zowel wegen, vaarwegen als spoorwegen is in 2022 gestegen naar een recordhoogte van 1,7 miljard euro. De Logistieke Alliantie vraagt het kabinet, op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd door Panteia, te blijven investeren in noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur. 

Vrachtwagens staan stil in files, treinen hebben te maken met beperkte spoorcapaciteit en binnenvaartschepen wachten voor sluizen vanwege onderhouds- en capaciteitsproblemen. De Logistieke Alliantie* roept het kabinet daarom op het investeringsprogramma van het rijk – Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) – zo snel mogelijk uit te voeren. Dit om er voor te zorgen dat de kostenpost voor het vervoer van goederen in de toekomst niet nog groter wordt.

Investeren cruciaal

Volgens Eveline Jonker, manager collectieve belangenbehartiging bij evofenedex, blijft het investeren in het behouden en uitbreiden van onze infrastructuur cruciaal om Nederland aantrekkelijk te houden voor handels- en productiebedrijven. “Daarbij is het belangrijk om zowel in weg, water en spoor te investeren zodat bedrijven keuze hebben in wat voor hen de meest efficiënte en duurzame wijze van transport is”, aldus Jonker.

“Op de belangrijke goederencorridors zien we dat het knelt zowel op de weg, het spoor als de vaarwegen. Daarom moeten we blijvend in alle modaliteiten investeren”, zegt ook Elisabeth Post, voorzitter van de Logistieke Alliantie. “Niet investeren is geen optie omdat het de Nederlandse economie 1,7 miljard euro per jaar kost.”

Stikstofproblematiek

Door de stikstofproblematiek wordt de aanleg van nieuwe infrastructuur vertraagd. Minister Harbers kondigde daarom afgelopen maart aan de beschikbare middelen en capaciteit alleen in te zetten voor onderhoudsprojecten. Dit onderzoek laat echter zien dat naast investeringen in onderhoud, ook de noodzaak voor aanpassingen en uitbreidingen van infrastructuur onverminderd groot is.

Post wil dat de overheid snel aan de slag gaat: “De spade moet zo snel mogelijk in de grond om de knelpunten aan te pakken. Dat is met een groeiende bevolking geen overbodige luxe maar pure noodzaak.”

*De Logistieke Alliantie is een alliantie van 16 partijen die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken. De leden bestaan uit evofenedex, Port of Rotterdam, Air Cargo Netherlands (ACN), Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Schiphol Group, Ondernemend Amsterdam (ORAM), MKB Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), Deltalinqs, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR), Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), ProRail, Bouwend Nederland en Port of Amsterdam.