skipToContentskipToFooter

Tot en met 31 december 2022

01-10-2021 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per besluit van 23 september 2021 de cao voor beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard. Dit heeft tot gevolg dat de afspraken uit de cao weer op alle werkgevers van toepassing zijn, die met hun activiteiten onder de werkingssfeer van de cao vallen.

In de cao voor beroepsgoederenvervoer staan afspraken over onder meer functie-indeling, inschaling, beloning, overuren, toeslagen, vergoedingen, vakantiedagen, scholing en loon tijdens ziekte en vakantie. De tekst van de cao is beschikbaar via deze link. Dit besluit is per 30 september 2021 in werking getreden en heeft geen terugwerkende kracht. De algemeen verbindend verklaring loopt tot het einde van de cao, namelijk tot en met 31 december 2022.

In het kennisdossier cao Beroepsgoederenvervoer kun je meer informatie vinden over deze cao.