skipToContentskipToFooter

Cao beroepsgoederenvervoer: kosten omhoog

21-06-2021 Het akkoord dat de vakbonden met werkgeversvereniging TLN hebben bereikt over de nieuwe cao beroepsgoederenvervoer is definitief. Dit heeft tot gevolg dat de loonkosten omhoog gaan en het uitbesteed vervoer duurder kan worden. De meerderheid van de leden van FNV en CNV zijn met het onderhandelingsresultaat akkoord gegaan.

Uitwerking cao

De afspraken moeten nog uitgewerkt worden in een cao tekst. Deze nieuwe cao zal vervolgens aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden voorgelegd om algemeen verbindend verklaard te worden. Dat heeft tot gevolg dat de cao van toepassing zal zijn op alle werkgevers die onder het bereik van deze cao vallen.

Hogere (loon)kosten

De nieuwe cao kan aan de ene kant leiden tot hogere loonkosten per 1 juli 2021 als je onder deze cao valt. Aan de andere kant kan de nieuwe cao leiden tot hogere kosten voor het uitbestede vervoer. Wij zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Afspraken cao:

  • De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.
  • Per 1 juli 2021 zullen de lonen behorende bij de loonschalen A’ tot en met H en de bruto toeslagen worden verhoogd met 3,5 procent en per 1 januari 2022 met 3,25 procent.
  • De verblijfkosten zullen per 1 juli 2021 worden verhoogd met 2,7 procent overeenkomstig het convenant van TLN met de Belastingdienst. Per 1 januari 2022 worden deze kosten aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021, gemaximeerd op 3,25 procent.
  • Er komt met ingang van 1 januari 2022 een regeling, die eerder stoppen met werken voor werknemers geboren in de jaren 1955 t/m 1961 onder voorwaarden mogelijk maakt. Werkgevers zijn bereid hier maximaal een premie van 0,75 procent over het sv-loon af te dragen. Deze regeling moet nog verder worden uitgewerkt.
  • Het verplichte Persoonlijke Keuze Budget (PKB) komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis voort te zetten.
  • Er komt een onderzoek naar verbetering van de arbeidsomstandigheden bij het gebruik van rolcontainers.
  • In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli 2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standkachel aanwezig moet zijn, als een chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of verkorte wekelijkse rust geniet.
  • In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli 2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standairco aanwezig moet zijn, als een chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of verkorte wekelijkse rust geniet.

Het volledige onderhandelingsresultaat is hier te vinden.

Vragen?

Als leden van evofenedex vragen hebben over de cao beroepsgoederenvervoer, kunnen zij contact opnemen met de juristen van evofenedex, telefoon 079 3467 346, e-mail [email protected].