skipToContentskipToFooter

Waar je voor 2023 rekening mee moet houden

02-01-2023 Voor 2023 zijn er weer nieuwe ontwikkelingen op komst rondom de wet- en regelgeving voor het wegvervoer. Maak gebruik van onze informatie en bereid je alvast voor. 

Invoering van zero-emissiezones komt dichterbij

Over 2 jaar is het zover. Per 1 januari 2025 voeren veel steden in Nederland een zero-emissiezone in. Het gaat niet alleen om grote steden als Amsterdam, maar ook om steden zoals Assen, Apeldoorn, Deventer en Gouda. Op onze website houden wij een overzicht van alle gemeenten bij. Zo weet je wat je te wachten staat en kun je je goed voorbereiden. Vanaf 1 januari 2025 moeten nieuwe bestel- en vrachtauto’s  emissievrij zijn. Er geldt een overgangsregeling waarin geregeld wordt dat je gedurende een bepaalde periode nog met je eerder aangeschafte dieselbestelauto of dieselvrachtauto binnen een ZE-zone mag rijden. Hieraan zijn wel regels verbonden, er geldt een overgangsregeling. Kijk voor een overzicht van alle gemeentes op onze website: Gemeenten met een zero-emissiezone | evofenedex

Subsidies voor verduurzamen van vervoer 2023

Ook 2023 biedt kansen om voordeel te halen uit duurzame initiatieven. Zo kunnen kleine ondernemers komend jaar weer gebruikmaken van diverse subsidiemogelijkheden. Speciale aandacht vragen we voor de subsidieregeling AanZET voor de aanschaf van zero-emissievrachtauto’s. Overweeg je hierop een beroep te doen, start dan nu al met de voorbereidingen. Afgelopen jaar was de belangstelling groot, en moesten veel ondernemers teleurgesteld worden. Overweeg je de aanschaf van een elektrische bestelauto of vrachtauto, kijk dan in ons subsidieoverzicht: Subsidies voor duurzaam vervoer in 2023 | evofenedex

Invoering slimme tachograaf 2 (Smart tacho 2)

In nieuw geregistreerde voertuigen wordt de Smart tacho 2 vanaf 21 augustus 2023 ingebouwd. In vrachtauto’s voor internationaal vervoer moet de bestaande tachograaf vervangen worden door deze nieuwe tachograaf. Voor voertuigen met een analoge of digitale tachograaf moet dit per 31 december 2024 zijn gebeurd. Lees meer over de overgangsregels en alle nieuwe functionaliteiten van de Smart tacho 2: Invoering slimme tachograaf 2 in 2023 | evofenedex

Roetdeeltjestest wordt onderdeel van APK-keuring voor dieselvoertuigen

APK-bedrijven controleren dieselvoertuigen vanaf 1 januari 2023 ook op de aanwezigheid en de werking van een roetfilter tijdens de APK. Dit geldt ook voor Euro 6-voertuigen. Met de nieuwe APK-test voor controle van roetfilters wil de overheid het wagenpark in ons land schoner maken. De controle vindt plaats aan de hand van een meting met een deeltjesteller. Meer informatie staat in ons nieuwsbericht.

Ontheffing B rijbewijs elektrische bestelauto tot 4250 kg

Op dit moment werkt de overheid aan nieuwe wetgeving voor het B-rijbewijs; de richtdatum voor invoering is 1 juli 2023. In de wetgeving wordt opgenomen dat bestuurders met een B-rijbewijs ook een elektrische bestelauto mogen besturen met een totaalgewicht tot 4250 kg. Voor niet-elektrische voertuigen blijft die grens op 3.500 kg staan.

De huidige ontheffing, ook wel ‘Proeftuinregeling’ genoemd, stopt per 31 december al. Vanaf 1 januari start een nieuwe overgangsregeling, die inhoudelijk al voorsorteert op de nieuwe wetgeving. Meer nieuws daarover volgt medio december.

Lees meer over de rijbewijsregeling: Nieuwe rijbewijsregeling kan per 1 juli 2023 ingaan | evofenedex

Nieuwe beschikking gladheidsbestrijding

De huidige beschikking gladheidsbestrijding is van 2018, geldt voor 5 jaar en loopt tot mei 2023. Of deze verlengd of gewijzigd wordt is nog niet bekend. De beschikking regelt verruimingen op het gebied van materieel. Voor de winterperiode 2022-2023 zal daar meer duidelijkheid over moeten komen. Lees meer over de regels voor transport tijdens winterse weersomstandigheden: Winterse weersomstandigheden: bereid je voor en ga veilig op weg (evofenedex.nl)

Nieuwe cao beroepsgoederenvervoer

De nieuwe cao beroepsgoederenvervoer kent een loonsverhoging per 1 januari 2023: de lonen van de loonschalen A tot en met H stijgen met 7,5 procent. Verder krijgen de werknemers in januari 2023 een eenmalige uitkering van 250 euro bruto.

Ook het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met ruim 10 procent. Dat is meer dan gemiddeld en de loonkosten zullen daardoor hoger worden. Lees meer over wat in 2023 allemaal verandert op het gebied van arbeidsrecht: Dit verandert er in het arbeidsrecht in 2023 | evofenedex