skipToContentskipToFooter

Richtlijn voor opslag van lithiumbatterijen is beschikbaar voor commentaar

31-03-2022 Gisteren - 30 maart - is de conceptversie van ‘PGS 37-2: lithium-houdende energiedragers: opslag' (Richtlijn voor de veilige opslag van lithium-houdende energiedragers) verschenen. Betrokkenen kunnen tot en met 29 mei commentaar leveren op deze nieuwe richtlijn van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Leden van evofenedex kunnen ook via ons reageren, zodat wij alle reacties gebundeld kunnen aanbieden aan de PGS-organisatie.

Het doel van de nieuwe PGS-richtlijn is vast te leggen met welke maatregelen de risico's van opslag van lithiumhoudende energiedragers te beheersen zijn. In de Omgevingswet zal er naar deze richtlijn verwezen gaan worden, waarmee de PGS 37-2 een wettelijk voorschrift wordt. Deze regelgeving is dringend gewenst, vanwege de snelle opmars van opslag van deze batterijen in zowel de industrie als de woonomgeving. PGS 37 bestaat uit twee delen. De conceptversie van het eerste deel ‘PGS 37-1: Energie Opslag Systemen (EOS)’ was al eerder verschenen. Nu kan het publiek dus ook commentaar leveren op het concept van deel twee, over de opslag van lithium-ionbatterijen.


Andere inrichting

Namens evofenedex zat bedrijfsadviseur Pascal Smetsers in het PGS-team dat de nieuwe richtlijn heeft samengesteld: “Deze nieuwe richtlijn zal zeker gevolgen hebben voor onze leden. Sommige bedrijven zullen hun organisatie anders moeten gaan inrichten. Want zij zullen bijvoorbeeld hun lithiumbatterijen geïsoleerd moeten gaan opslaan, dus in een ruimte speciaal daarvoor bestemd en die voldoet aan de wettelijke voorschriften voor zo’n opslagruimte.”

Risicobenadering

De maatregelen in de PGS 37-2 zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario's die zich voor kunnen doen. Op basis van de scenario's zijn doelen geformuleerd, waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. En uit de doelen zijn vervolgens maatregelen afgeleid. Deze maatregelen zijn nodig om incidenten met lithiumbatterijen te voorkomen, of de kans erop of de gevolgen ervan te beperken. “Het denken in doelen vraagt wel een andere mindset. De PGS 37-2 zegt niet meer wat je moet doen, maar wat je moet bereiken. Als je bijvoorbeeld lithiumbatterijen in de afvalfase wilt opslaan in een grootschalige ruimte (het doel), kan het middel (de maatregel) zijn dat je zorgt voor goede temperatuurbewaking. Maar het kan wellicht ook op een andere manier gerealiseerd worden”, zegt Pascal.

Zelf commentaar indienen

De conceptversie van PGS 37-2 is te vinden op de PGS-website. Daar vind je ook de instructies voor het indienen van commentaar. Dit is mogelijk tot en met 29 mei a.s. De openbare commentaarronde duurt twee maanden, en daarna gaat het PGS-team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen. De verwachting is dat dit drie maanden duurt, dus eind van deze zomer kan de richtlijn vastgesteld worden. Het is het voornemen om de PGS 37-2 vervolgens aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), een onderdeel van de Omgevingswet. Dan krijgt zij dus kracht van wet. Het is nog niet precies duidelijk wanneer dit zal zijn. In de aanloop naar dat moment zal in een notitie duidelijk worden beschreven op welke wijze bedrijfsleven en overheden gebruik kunnen maken van de PGS 37-2 voordat deze is aangewezen in het Bal. Smetsers: “De PGS 37-2 is nog niet definitief, maar we weten nu wel in grote lijnen waar onze leden mee te maken krijgen. Daarom raad ik iedereen aan de tekst goed door te nemen en alvast de mogelijke scenario’s voor zijn bedrijf in kaart te brengen.”

Commentaar indienen via evofenedex

evofenedex zal zelf ook gebruikmaken van de commentaarronde om opmerkingen over de conceptversie in te dienen. Voor de inbreng maken we gebruik van onze Netwerkgroep Opslag en Vervoer van Lithiumbatterijen, een klein ondernemersnetwerk dat in het leven is geroepen als klankbord en om onderling kennis en praktijkervaringen uit te wisselen.

Ook leden die geen deel uitmaken van de netwerkgroep kunnen via evofenedex reageren op de concept-PGS 37. Gezamenlijk kunnen we zo een krachtig en eenduidig geluid laten horen bij de PGS-organisatie en samen aansturen op zo goed mogelijke regelgeving. Je kunt je reactie sturen naar beleidsadviseur Elmar Otten via [email protected]. Graag ontvangen we deze uiterlijk op 1 mei 2022. Geef bij je reactie goed aan op welke tekstpassage je opmerking betrekking heeft.