skipToContentskipToFooter

Situatie van elk bedrijf wordt afzonderlijk beoordeeld en Douane kan vragen om nadere informatie

26-03-2020 Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Mede op aandringen van evofenedex komt de Douane daarom nu met een pakket aan maatregelen om de regels voor bedrijven tijdelijk te versoepelen. Als ondernemers noodzaak zien tot aanvullende maatregelen kunnen zij dit melden bij de ledenservice van evofenedex. Voor het beroep doen op één van onderstaande maatregelen, kunnen bedrijven contact opnemen met de Douane.

Versoepeling van wettelijke termijnen

De Douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte). Bedrijven kunnen bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro forma indienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn houdt de Douane rekening met de omstandigheden. Bovendien wordt het niet-voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer door coronamaatregelen gezien als een verschoonbare termijnoverschrijding.

Maatwerk bij vergunningen

Er is ook maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een vergunning doorlopende zekerheid, en bedrijven die snel een vergunning nodig hebben. De termijn voor lopende vergunningaanvragen die door de coronacrisis niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Als een bedrijf de vergunning elektronisch heeft aangevraagd, dan wordt dit bedrijf verzocht de verlenging zelf te registreren in het Europese aanvraagsysteem CDMS.

Uitstel van betaling

Op verzoek verleent de Douane bedrijven uitstel van betaling. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de vijftiende dag van de maand, volgende op de maand waarin de verscherpte coronamaatregelen eindigen. Uitstel van betaling voor accijns en verbruiksbelastingen kunnen bedrijven aanvragen nadat er een naheffingsaanslag is opgelegd.

Boetes

De Douane gaat coulant om met bedrijven die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen door de coronacrisis. Als er geen sprake is van een overtreding dan wel misdrijf en/of opzet/grove schuld, legt de Douane geen boete op.

Contact

Bedrijven die een beroep willen doen op één of meer van de genoemde maatregelen, kunnen contact opnemen met de Douane. Dit kan door contact op te nemen met het Bedrijven Contact Punt in de regio. Voor uitstel van betaling kunnen bedrijven zich wenden tot de Ontvanger van de Douane Amsterdam. De Douane beoordeelt de situatie van elk bedrijf afzonderlijk en kan vragen om nadere informatie. Dit omdat bedrijven zelf moeten aantonen dat zij problemen ondervinden door de coronacrisis.