skipToContentskipToFooter

Exporteur moet gevestigd zijn in EU

04-01-2021 Bij de invoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU) veranderde de definitie van het exporteursbegrip. In grote lijnen komt de nieuwe definitie erop neer dat de exporteur in de Europese Unie (EU) gevestigd moet zijn. Hiermee moet een einde komen aan de praktijk dat een exporteur van buiten de EU vaak als exporteur optrad; bijvoorbeeld bij gebruik van de Incoterms® 2020-regel Ex Works. Om bedrijven de tijd te geven zich op de nieuwe situatie voor te bereiden, heeft de Douane tot aan 1 januari 2021 niet gehandhaafd op de nieuwe regel. Nu gebeurt dit wel.

In de nieuwe situatie kan een douaneagent, verkopende partij of vervoerder optreden als vertegenwoordiger van de in het buitenland gevestigde geadresseerde. Dit kan echter alleen als indirect vertegenwoordiger, waarbij de dienstverlener dus optreedt als aangever. De naam van de dienstverlener staat dan vermeld in vak 2 van de uitvoeraangifte.

Aansprakelijkheid bij dual use-goederen

Lang was onduidelijk of het optreden als aangever ook gevolgen zou hebben voor de aansprakelijkheden onder niet-douanewetgeving, zoals die voor dual use-goederen. Inmiddels heeft evofenedex sterke aanwijzingen dat de wijziging van de douanewetgeving geen invloed heeft op de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit andere wetgeving.

Voor dual use-goederen betekent dit dat in de meest voorkomende gevallen de producent of handelaar die de uitvoervergunning moet aanvragen, wordt aangesproken. Alleen als een dienstverlener laakbaar handelt (bijvoorbeeld door goederen naar een ander land te exporteren) zal deze daarop worden aangesproken.

Gratis modelovereenkomsten

Fenex en evofenedex hebben 2 gratis modelovereenkomsten ontwikkeld, die in deze gevallen gebruikt kunnen worden: een tweepartijenovereenkomst (voor gebruik tussen opdrachtgever en expediteur) en een driepartijenovereenkomst (voor gebruik tussen koper, verkoper en expediteur). Beide overeenkomsten zijn zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar.