skipToContentskipToFooter

Implementatietermijn DMS verlengd tot juli 2023

16-06-2022 De douane heeft de definitieve planning bekendgemaakt voor de implementatie van de vervanger van het huidige aangiftesysteem AGS door het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem (DMS). De oude planning werd onhaalbaar door problemen binnen de douane met het inpassen van DMS in de bestaande automatiseringsomgeving. De implementatietermijn van DMS is daarom verlengd tot juli 2023; dit was december 2022. Belangrijk hierbij is dat sommige typen aangiften veel eerder aan de beurt komen.

Voor de maandaangevers Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA) was de implementatietermijn voor het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem (DMS) al eerder verlengd tot medio 2023. De douane gebruikt voor de implementatie een schema dat uitgaat van de soort aangifte. Aan de reguliere overgang naar DMS gaat een pilot vooraf om een goede werking van de applicatie te testen.

Rechtstreeks contact

In de meeste gevallen neemt de douane contact op met de softwareleverancier van een bedrijf om een afspraak te maken over de datum waarop dit overgaat van AGS naar DMS. De douane gebruikt hiervoor een geautomatiseerd planningsinstrument. Het is erg belangrijk dat de datum in goed overleg wordt gekozen. Binnen het bedrijf moeten medewerkers aanwezig zijn die de implementatie kunnen begeleiden. Bij bedrijven die in de huidige situatie rechtstreeks met de douane communiceren, neemt de douane ook nu rechtstreeks contact met hen op. In gevallen waar de datum uiteindelijk niet blijkt te passen, kan in onderling overleg tussen softwareleverancier, douane en aangever een oplossing worden gevonden.

Ambitieus

Het tijdschema voor de overgang blijft ambitieus en het is van groot belang tijdig te beginnen met de voorbereiding. Ondernemersvereniging evofenedex werkt aan bijscholingsmogelijkheden voor haar leden zodat deze zich goed kunnen voorbereiden op het nieuwe DMS.

Raadpleeg het complete tijdschema om de overgang van AGS naar DMS ook bij jouw bedrijf soepel te laten verlopen.