skipToContentskipToFooter

Bereid je voor

21-04-2023 De volledige afsluiting van de Heinenoordtunnel (A29), de meivakantie en het rijverbod op de Dag van de Arbeid (1 mei) zullen extra verkeersdrukte veroorzaken. We zetten de belangrijkste hindernissen op een rij en geven praktische tips hoe je verkeersproblemen kunt voorkomen of minimaliseren.

Afsluiting Heinenoordtunnel: vrijdag 28 april tot maandag 8 mei

De renovatiewerkzaamheden aan de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel leveren al een aantal maanden grote verkeershinder op. Een volledige afsluiting van de Heinenoordtunnel (A29) staat gepland voor 28 april en duurt tot maandag 8 mei. De verwachting is dat die kan uitlopen naar dinsdag. Bekijk de werkplanning van Rijkswaterstaat. Doorgaand (vracht)verkeer wordt omgeleid via de A15, A16 en A17.

Kiltunnel tolvrij

Gedurende de renovatiewerkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug is de Kiltunnel tolvrij. Tijdens de werkzaamheden waarbij een rijrichting is afgesloten, is de Kiltunnel in de andere rijrichting tolvrij.

Renovatiewerkzaamheden tot 2030

De grondige renovatiewerkzaamheden door Rijkswaterstaat duren nog tot 2030 en vooral ondernemers in de handel en logistiek, vervoerders en verladers in de regio Rotterdam ondervinden daar hinder van.

Thomas Reitsma, manager Vervoer bij evofenedex: “De infrastructuurwerkzaamheden zullen naar verwachting gedurende meerdere jaren aanzienlijke hinder veroorzaken in de regio Rotterdam. Het is nu het moment voor bedrijven om zich hiervan bewust te worden en hun logistieke proces aan te passen. Je kunt dan denken aan het optimaliseren van voorraadbeheer, herplannen van routes of gebruikmaken van binnenvaart of spoor. Denk ook aan het proactief delen van informatie in je logistieke keten om gezamenlijk verstoringen te voorkomen en verwachtingen te managen. Voorzie je problemen of heb je juist een bruikbare tip? Laat het ons weten, wij staan in nauw contact met Rijkswaterstaat.”

"Het is nu het moment voor bedrijven om bewust te worden van de mogelijke impact en het logistieke proces aan te passen."

Thomas Reitsma

Manager Vervoer

500x500-Thomas-Reitsma.jpg

Tips om verkeershinder te voorkomen

Als bedrijf kun je verschillende maatregelen nemen in je logistieke proces om hinder van wegwerkzaamheden te voorkomen of te minimaliseren:

  • Herplannen van routes

Plan alternatieve routes om wegwerkzaamheden te vermijden. Zoek bijvoorbeeld omleidingen of pas routes aan om de werkzaamheden te omzeilen en eventuele vertragingen te minimaliseren.

  • Gebruik alternatieve transportmodaliteiten

Overweeg om gebruik te maken van alternatieve transportmodaliteiten, zoals spoor- of watertransport. Een trein of binnenvaartschip is minder afhankelijk van weginfrastructuur en ondervindt soms minder hinder van wegwerkzaamheden. Heb je advies hierbij nodig? Maak dan gebruik van onze Modal Shift Service.

  • Optimaliseer je voorraadbeheer

Optimaliseer je voorraadbeheer om eventuele logistieke verstoringen als gevolg van wegwerkzaamheden op te vangen. Leg bijvoorbeeld voorafgaand aan de geplande werkzaamheden extra voorraad aan, zodat er voldoende voorraad beschikbaar is tijdens de periode van hinder.

  • Zorg voor goede communicatie en samenwerking

Communiceer proactief met je logistieke partners, zoals logistieke dienstverleners en afnemers. Door elkaar te informeren over problemen in het verkeer kun je samenwerken om mogelijke logistieke verstoringen te minimaliseren.

  • Zorg voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Als je als bedrijf flexibel en veerkrachtig bent, kun je snel reageren op onvoorziene gebeurtenissen zoals wegwerkzaamheden. Je kunt dan sneller beslissingen nemen als dat nodig is, plannen aanpassen en alternatieve opties kiezen om verstoringen te minimaliseren. Als je bijvoorbeeld vertrek-, laad- en lostijden kunt aanpassen, kunnen voertuigen vaker in de avond- en nachturen rijden. De drukte van de spits kan dan gemeden worden.

  • Monitor de wegwerkzaamheden

Houd de wegwerkzaamheden in de gaten via de officiële kanalen, zoals overheidswebsites en verkeersinformatiediensten. Op die manier blijf je goed op de hoogte van geplande werkzaamheden om de mogelijke impact op de logistieke activiteiten te voorzien. Hierdoor kun je proactief plannen en maatregelen nemen om hinder te minimaliseren. Op de website van Rijkswaterstaat staat een overzicht van de werkzaamheden die gepland zijn voor de hele regio Rotterdam.

Meivakantie 2023

De meivakantie is officieel van 29 april tot en met 7 mei. Maar veel scholen in Nederland hebben de meivakantie met een week vervroegd én verlengd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Koningsdag op 27 april

Diverse activiteiten op Koningsdag, donderdag 27 april, hebben gevolgen voor het verkeer. Vooral in de binnensteden waar grote vrijmarkten zijn, zoals Utrecht en Amsterdam. De verwachting is bovendien dat veel mensen ook vrij zijn op 28 april. Ook dat kan voor extra verkeersdrukte gaan zorgen.

Rijverbod op de Dag van de Arbeid (1 mei)

Op maandag 1 mei vieren veel landen de Dag van de Arbeid. Er geldt dan een rijverbod voor vrachtauto’s in Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Luxemburg (richting Duitsland en Frankrijk) Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (lokaal), Spaans Baskenland en Tsjechië. In een aantal landen is ook het reguliere zondagrijverbod van kracht. Meer informatie over de rijverboden is te vinden in ons landenoverzicht.