skipToContentskipToFooter

Focus op handelsbevordering en handelspolitiek juist nu nodig

23-11-2021 De Tweede Kamer debatteert vandaag over de begroting Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Met oog op deze deels beleidsarme begroting heeft evofenedex de Kamerleden een aantal aandachtspunten meegegeven voor het debat met minister Tom de Bruijn. Naast focus houden op handelsbevordering en -politiek benadrukken wij als ondernemersvereniging hoe belangrijk het is mkb-bedrijven te faciliteren, zodat deze kunnen voldoen aan de in ontwikkeling zijnde Europese wetgeving op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Op dit moment is er een inhaalslag gaande in de internationale handel. Als gevolg van materiaaltekorten, logistieke problemen, scherp stijgende prijzen en krapte op de arbeidsmarkt verloopt deze operatie echter langzamer dan gehoopt. Terwijl internationaal ondernemen er niet eenvoudiger op wordt, heroverwegen steeds meer bedrijven hun ketenstrategie en verleggen zij hun supply chain; al dan niet tijdelijk. In de top 10 van landen naar waar de supply chain wordt verlegd, zitten 9 Europese landen. Dit betekent dat de productie van goederen en de inkoop van grondstoffen deels van Azië naar Europa wordt verplaatst. Hierbij ondervinden bedrijven niet alleen veel hinder bij het onderhouden van hun bestaande relaties, maar vooral ook bij het vinden van nieuwe zakenpartners en het uitbreiden van hun afzetmarkten.

Steun voor mkb-bedrijven die willen exporteren naar zowel markten dichtbij als ver weg, blijft daarom noodzakelijk. Ook het blijven werken aan het sluiten en ratificeren van handelsverdragen is belangrijk. In deze steeds meer gepolariseerde wereld is dat niet alleen noodzakelijk voor het creëren van een gelijk speelveld, maar ook voor het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en het via handel bevorderen van de welvaart in ontwikkelingslanden.

Europees beleidskader noodzakelijk

Om zo veel mogelijk impact voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) te genereren, is een Europees IMVO-beleidskader met bijbehorend instrumentarium noodzakelijk. De integrale handelsketen is immers vaak nog ongrijpbaar. Wanneer een grote multinationale onderneming de regie voert over het IMVO-proces, kan veel dubbel werk in de rest van de keten worden voorkomen. Ter ondersteuning zijn mkb-hulpinstrumenten essentieel, zoals Europese certificering en keurmerken. Bovendien kan door slimmer datagebruik regelgeving beter uitvoerbaar worden. Zo kunnen bedrijven een win-winsituatie realiseren door gelijktijdig met het werken aan hun IMVO-ambities meer inzicht in de keten te krijgen, waardoor zij douaneregelingen en handelsverdragen beter kunnen benutten.