skipToContentskipToFooter

Interactieve kaart met voorgenomen plannen van steden rondom zero emissie beschikbaar

21-02-2022 De eerste 19 gemeenten hebben de omvang van hun zero-emissiezone online gezet. Het gaat wel om de voorlopige grenzen van de zero-emissiezones. De gemeenteraden van deze gemeenten moeten nog een definitief besluit nemen over deze zones. Naar verwachting voeren zo'n 30 tot 40 grote steden door het hele land een zero-emissiezone in vanaf 2025.

Zero emissiezones en toegangseisen

Een zero-emissiezone is een zone of gebied waar geen vrachtauto’s en bestelauto’s met uitstoot meer zijn toegestaan. Circa 30 tot 40 gemeenten in Nederland voeren per 1 januari 2025 zo’n zero-emissiezone in. Uitgangspunt voor de omvang van een zero-emissiezone die een gemeente kan instellen, is dat dit het stadscentrum plus de omliggende wijken betreft. Alle vracht- en bestelauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet mogen geen uitstoot meer hebben wanneer zij rondrijden in deze zones. De bestaande vrachtauto’s met euroklasse 6 mogen vanwege een overgangsregeling nog doorrijden tot 1 januari 2030 in deze zones. Voor de bestelauto mag dit nog tot 1 januari 2027 (euroklasse 5) en tot 1 januari 2028 (euroklasse 6). Voor meer informatie over de toegangseisen verwijzen we je graag naar dit artikel.

Interactieve kaart

Er zijn nu meerdere kaarten waarop de omvang van de zones is te zien. Op onze website hebben wij een kaart opgenomen die, naast de omvang van de zones, ook onder andere de milieuzones, venstertijden en laad/losplaatsen laat zien. Deze kaart is te bekijken op deze speciale pagina. Daar vind je ook het overzicht van de aangekondigde zero-emissiezones.

Er is ook een andere kaart beschikbaar om de omvang van de zones te bekijken. Deze kaart biedt daarnaast veel relevante data over stadshubs, huidige milieuzones, bedrijfsterreinen, winkelgebieden en nog veel meer. De kaart geeft daarmee inzicht in de actuele mogelijkheden voor zero-emissie bevoorrading. Hiermee wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemeenteambtenaren, opdrachtgevers, ondernemers en transporteurs ondersteunen bij het organiseren van duurzaam vervoer in de stad.

De komende tijd wordt de kaart verrijkt met nieuwe voorgenomen zero-emissiezones. De kaart is te bekijken via deze link.