skipToContentskipToFooter

Handreiking met praktische tips voor ondernemers

23-05-2024  De file op het elektriciteitsnet in Gelderland zorgt voor grote uitdagingen voor bedrijven die willen verduurzamen. Voor deze ondernemingen is daarom onlangs een praktische handreiking gemaakt met tips en praktische ideeën over welke mogelijkheden er nog wel zijn om te verduurzamen. 

De handreiking is op initiatief van de provincie Gelderland gemaakt door een groep experts en een aantal Gelderse organisaties. In het document staat bijvoorbeeld beschreven dat ondernemers zelf meer energie kunnen opwekken of een energiemanagementsysteem kunnen aanschaffen. Met zo’n systeem kan een bedrijf slimmer omgaan met de beschikbare energie.

Zo noemt de provincie Gelderland op haar website het voorbeeld van het bedrijf La Coquerie in Arnhem. Dit snelgroeiende bedrijf bedacht zelf een aantal oplossingen voor het netcongestieprobleem. Zo liet het zonnepanelen op het dak plaatsen en een solar carport bouwen. Ook schafte het grote batterijen aan en een energiemanagementsysteem om beter om te gaan met de pieken op het stroomnet.

Samenwerken met andere bedrijven

Ook kunnen bedrijven samen met andere ondernemers maatregelen nemen. Welke dat zijn, hoe ze hiermee kunnen starten, wat het oplevert en waar ze hulp kunnen krijgen, valt te lezen in het document. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een gezamenlijke aansluiting, een gezamenlijk energiesysteem of een directe aansluiting op een zon- of windpark.

Ook voor andere regio’s interessant

Verder kunnen ondernemers bijvoorbeeld restwarmte gebruiken of energie tijdelijk opslaan in een batterij. Ook maatregelen die nog moeten ingaan, staan in de handreiking. Het document is gericht op de situatie in Gelderland, maar verschillende maatregelen zijn ook toepasbaar voor ondernemers uit andere delen van het land.

Meer informatie

De handreiking is gratis te downloaden van de website van de provincie Gelderland.