skipToContentskipToFooter

evofenedex groot voorstander van elektronische bill of lading

11-09-2023 evofenedex is een groot voorstander van het digitaliseren van de bill of lading en staat daarin niet alleen. Verschillende partijen hebben zich al uitgesproken voor de elektronische variant van het transportdocument. Binnenkort start de consultatie rond een wetsvoorstel om de digitale variant op te nemen in de wet. 

Al enige tijd is de wetgever bezig met het optekenen van een wetsvoorstel dat het gebruik van de elektronische bill of lading in Nederland officieel mogelijk maakt. evofenedex is daar nauw bij betrokken.

Consultatie in september

Nederland volgt met het opstellen van wetgeving het voorbeeld van andere landen zoals Singapore, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het wetsvoorstel moet het gebruik van een elektronische bill of lading (e-B/L) mogelijk maken op zo’n manier dat de elektronische variant juridisch gezien gelijkwaardig is aan de papieren. Een ander belangrijk doel is dat de e-B/L ‘technologieneutraal’ is.

De wetgever streeft deze 2 doelen na in het wetsvoorstel dat in september voor consultatie wordt voorgelegd aan het publiek. Iedereen kan dan zijn zegje doen over het wetsvoorstel. Verschillende organisaties hebben zich al voor het wetsvoorstel uitgesproken.

Bill of lading van ESS

Er zijn momenteel al aanbieders van een e-B/L. Zo biedt Electronic Shipping Solutions (ESS) Essdocs aan. Toch is aanpassing van de wet nog nodig. Zoals bekend heeft de bill of lading een aantal bijzondere kenmerken. Naast functioneren als ontvangstbewijs en bewijs van de vervoerovereenkomst is het een waardepapier, wat een unieke eigenschap is.

Erkenning van e-B/L

Het overhandigen van de bill of lading is onder bepaalde voorwaarden hetzelfde als levering van de spullen zelf (art 8:417 BW). Hierdoor kan ‘stomende lading’ worden doorverkocht en krijgen alle partijen in de keten de rechten die de bill of lading belichaamt. Een belangrijk aspect is dat de huidige wet uitgaat van een papieren bill of lading. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de elektronische bill of lading wordt erkend. En dat juridisch gezien een elektronische variant gelijk is aan de papieren variant. Voor banken wordt het op die manier ook aantrekkelijk om een lading te financieren met de elektronische bill of lading als onderpand.

Voordelen van digitalisering

Bills of lading die te laat komen op de bestemming of kwijtraken met de post, worden verleden tijd dankzij digitalisering. Een e-B/L zal over de hele linie tot besparing van tijd en kosten leiden. Een elektronische variant is ook minder foutgevoelig en zorgt voor data van betere kwaliteit. De e-b/l is efficiënter en betrouwbaarder en zal digitalisering in de handel op meerdere vlakken versnellen. De verzamelde data geven meer inzicht in vervoers- en handelsstromen. Hier hebben niet alleen verladers en vervoerders, maar ook andere betrokkenen - zoals de havens en het achterland - iets aan. Lange wachttijden en hoge opslagkosten kunnen zo vermeden worden. Digitaliseren van de vrachtbrief brengt dus enorme voordelen met zich mee voor de handel en de logistiek.