skipToContentskipToFooter

Nieuwe norm moet (nog) minder schadelijke uitstoot garanderen

15-11-2022 De Europese Commissie heeft op 10 november een voorstel gepresenteerd voor de nieuwe Euro 7-norm. Het doel van de norm is dat voertuigen op de weg minder schadelijke stoffen in het milieu brengen, wat een gezondere leefomgeving betekent. De verwachting is dat de norm in juli 2027 zal ingaan.

Onder de nieuwe Euro 7-norm vallen niet alleen diesel-aangedreven voertuigen, maar ook batterij-elektrisch aangedreven voertuigen en voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen. Concreet betekent dit dat de Euro 7-norm verder gaat dan alleen uitlaatgassen.

Banden en remmen

De nieuwe norm stelt bijvoorbeeld ook eisen aan schadelijke stoffen die vrijkomen bij gebruik van de remmen, zoals remstof (fijnstof). Ook worden er eisen gesteld aan de banden. Bij gebruik (slijtage) van banden komen veel microplastics vrij. Deze eisen gaan dus ook gelden voor elektrische voertuigen. Naast eisen aan remmen en banden worden ook andere plafondwaarden aangescherpt, zoals die voor de uitstoot van NOx en fijnstof.

Aantal kilometers

Een ander aspect dat wordt aangescherpt, is het minimumaantal kilometers dat een voertuig aan de Euronorm moet voldoen. Momenteel geldt voor bestelauto’s dat ze technisch gezien de eerste 100.000 km aan de Euro 6-norm moeten voldoen. In de praktijk betekent dit dat een Euro 6-bestelauto mogelijk meer schadelijke stoffen uitstoot dan is vastgelegd in de eisen, als het voertuig meer dan 100.000 km heeft gereden. In de Euro 7-norm wordt opgenomen dat een bestelauto de eerste 200.000 km aan de norm moet voldoen. Iets vergelijkbaars gaat ook gelden voor vrachtauto’s.