skipToContentskipToFooter

Aanbieden modelovereenkomst helpt ondernemers om duidelijke afspraken vast te leggen

01-07-2024 evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN) TVM Verzekeringen en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) stellen de Modelovereenkomst Laadinfrastructuur beschikbaar voor ondernemers. De overeenkomst biedt duidelijke afspraken over het gebruik van de laadfaciliteiten van (collega-)vervoerders en/of verladers. Deze overeenkomst is te downloaden via de websites van de betrokken partijen. 

Met de toename van het aantal elektrische voertuigen, neemt ook het aantal laadpunten op eigen terreinen toe. Tegelijkertijd is op veel plaatsen de netcapaciteit beperkt. Het is dus noodzakelijk om met slimme oplossingen meer laadcapaciteit te creëren. Het onderweg (bij-)laden bij collega-bedrijven is niet alleen één van deze slimme oplossingen, het kan ook noodzakelijk zijn bij langere ritten en het biedt de benodigde flexibiliteit voor de sector. Door duidelijke afspraken te maken over het gebruik van elkaars laadfaciliteiten, wordt de efficiëntie verhoogd en worden de mogelijkheden voor inzet van duurzaam vervoer uitgebreid. Het aanbieden van deze modelovereenkomst helpt ondernemers om duidelijke afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld met collega-bedrijven, maar ook bijvoorbeeld met verladers of leveranciers over het gebruik van elkaars laadfaciliteiten. 

Intentie van de modelovereenkomst 

De modelovereenkomst voorziet in de behoefte om vooraf duidelijke voorwaarden vast te leggen waaronder bedrijven elkaars laadfaciliteiten mogen gebruiken. Het model geeft een beknopt en generiek raamwerk, met voldoende ruimte voor maatwerk op basis van specifieke afspraken tussen de betrokken partijen. Het omvat onder andere het gebruik van private locaties, financiële transacties en het delen van faciliteiten. 

Gebruiksgemak voor ondernemers 

Ondernemers kunnen de overeenkomst met minimale aanpassingen implementeren, waardoor de overeenkomst eenvoudig en snel in gebruik kan worden genomen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven efficiënt kunnen inspelen op de groeiende behoefte aan gedeelde laadinfrastructuur. Daarmee draagt het ook bij aan de overgang naar batterij-elektrisch transport. 

" Wij verwachten dat dit een stap voorwaarts is in de duurzame transitie. En dat de modelovereenkomst ondernemers helpt in de uitdagingen van elektrisch laden. Het biedt ook direct een mooie kans voor verladers en vervoerders om met elkaar het gesprek aan te gaan om gezamenlijk te verduurzamen", stelt Geert van Eijk, beleidsadviseur bij evofenedex en betrokken bij het tot stand komen van de modelovereenkomst.

Beschikbaarheid 

De modelovereenkomst is vanaf nu hier beschikbaar op de websites van TLN, evofenedex, TVM Verzekeringen en de NAL. We moedigen alle betrokken partijen aan om deze overeenkomst als basis te gebruiken voor hun afspraken over het gebruik van laadinfrastructuur. 

Elektrisch laden van je wagenpark

Om onze leden met deze transitie te helpen werken wij nauw samen met bp en DKV Mobility. Naast kennis en informatie rondom elektrisch laden, bieden beiden partijen een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand (inter)nationaal netwerk met toegang tot laadstations en goede dienstverlening.

elektrisch_laden.JPG