skipToContentskipToFooter

Het uiteindelijke doel is steeds meer containers van de weg naar spoor en binnenvaart te verplaatsen

13-04-2023 Ondernemersvereniging evofenedex en het programma Joint Corridors Off-Road, intensiveren hun samenwerking. Deze samenwerking heeft tot doel leden van evofenedex te informeren en te ondersteunen, in de uitdaging hun logistieke keten verder te verduurzamen. Beide organisaties gaan actiever kennis delen en elkaar onderling helpen om meer Nederlandse bedrijven de overstap te laten maken naar multimodaal transport.

Bedrijven in de logistieke ketens staan voor de opgave om de komende jaren verder te verduurzamen. Alle bedrijven die goederen (laten) vervoeren, moeten de CO2-uitstoot van hun logistieke activiteiten vaststellen en actief werken aan het verminderen van deze emissies. Zo moet in 2030 de CO2-uitstoot al met ten minste 55 procent zijn gereduceerd. Dit moet behaald worden door onder meer ketenoptimalisatie, door modal shift en door de invoering van emissievrije zones in grote steden. Het uiteindelijke doel is om per 2050 alleen nog klimaatneutrale logistieke ketens te hebben.

Bedrijven ondersteunen

Onderzoek van evofenedex wijst uit dat 70 procent van de respondenten geen idee heeft wat vermindering van CO2-uitstoot op financieel vlak kan besparen. Een zelfde aantal heeft ook nog nooit geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om transportstromen via spoor of binnenvaart te realiseren. evofenedex en Joint Corridors Off-Road omarmen een hernieuwde samenwerking om duurzame doelstellingen te behalen.

Babiche van de Loo (regionaal programmamanager Zuid-Holland): “Door onze samenwerking kan de boodschap van Joint Corridors Off-Road dichter bij de leden van evofenedex worden gebracht. In concrete individuele gevallen heb ik de mogelijkheid een bedrijf door te verwijzen naar evofenedex voor een diepgaande analyse. Hierdoor is een win-win situatie te realiseren.”

Babiche van Loo en Thomas Reitsma maken samen de modal shift-puzzel compleet tijdens het Duurzaam Vervoer Inspiratie-event op 13 april.

samenwerking_jointcorrdiros_evofenedex.jpg

Verduurzaming van de keten


Thomas Reitsma, manager kerngebied vervoer bij evofenedex, vult aan: ”Logistieke ketens gaan de komende jaren flink verduurzamen, waarbij meer gebruik van de binnenvaart of het spoor, voor ondernemers, kan helpen de CO2-uitstoot van hun goederenvervoer naar beneden te brengen. Ook zijn er, onder andere in de regio Rotterdam, de komende jaren zeer ingrijpende werkzaamheden aan het wegennet. Regeren is vooruitzien dus, als ondernemer, wil je nu nadenken hoe je kunt voorkomen dat je straks weer in de file staat. Wij kunnen vanuit het ondernemersperspectief de logistieke keten van een bedrijf onder de loep nemen en, samen met Joint Corridors Off-Road ,hun logistiek optimaliseren. De lering die we uit deze trajecten trekken, delen we weer met beleidsmakers zodat we het vervoersysteem zo optimaal mogelijk inrichten en bijvoorbeeld subsidieregelingen mogelijk kunnen maken. Samen staan we sterk”, besluit Thomas.

Dienstverlening

Het Joint Corridors Off-Road Programma draait om het helpen van bedrijven de modal shift te maken. Sinds 2020 biedt evofenedex een Modal Shift Service aan: ondersteuning voor handels- en logistieke bedrijven die overwegen hun goederen minder over de weg en meer via andere vervoerswijzen te vervoeren. Samen willen beide organisaties, met behulp van modal shift, de verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven realiseren.