skipToContentskipToFooter

15-01-2024 Bedrijven die lithiumbatterijen en/of -accu’s opslaan, hebben te maken met de nieuwe PGS 37-2. Dit is een richtlijn voor de veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers. Een van de eisen uit de PGS 37-2 is dat medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de opslag van lithiumbatterijen en -accu’s over voldoende kennis beschikken om de richtlijn op een juiste wijze toe te passen. Daarom heeft evofenedex een praktijkgerichte opleiding ontwikkeld om bedrijven hierbij te ondersteunen.

Het opslaan van lithiumbatterijen en -accu’s brengt specifieke risico’s met zich mee. Denk aan kortsluiting, een thermal runaway en brand waarbij zeer giftige gassen vrijkomen. Om deze risico’s te minimaliseren of te voorkomen is de PGS 37-2 in het leven geroepen. In de PGS 37-2 staan scenario’s, doelen en maatregelen die voor een veilige opslag van lithiumbatterijen en -accu’s moeten zorgen.

Praktijkgerichte opleiding

“Een incident met gevaarlijke stoffen, in dit geval lithiumbatterijen of -accu’s, zit in een klein hoekje. Om het risico op een incident te verkleinen, doen bedrijven er goed aan om hun medewerkers te voorzien van voldoende kennis en instructies om met de PGS 37-2 te werken. Wij hebben deze kennis op een praktijkgerichte manier gebundeld in onze 3-daagse opleiding ‘Opslag lithiumbatterijen’. Cursisten leren hiermee de inhoud van de richtlijn toe te passen op hun eigen praktijksituatie”, vertelt projectmanager Gevaarlijke Stoffen Hans Stegeman.

Deelname evofenedex in werkgroep PGS 37-2

Bij de totstandkoming van de richtlijn heeft evofenedex een actieve rol gespeeld in de PGS 37-2-werkgroep. Dennis Bossaert, ledenadviseur Gevaarlijke Stoffen: “De afgelopen maanden hebben we via onze ledenservice, bedrijfsbezoeken, evenementen omtrent de PGS 37-2 en communities veel vragen binnengekregen rondom de opslag van lithiumbatterijen. Daarmee hebben we inzicht gekregen in de vragen die leven bij onze leden. Deze input hebben we meegenomen en besproken tijdens de bijeenkomsten met de werkgroep. Hiermee hebben we veel kennis opgedaan, die we ook hebben verwerkt in onze cursus.”

Opzet

In de nieuwe opleiding ‘Opslag lithiumbatterijen’ leren cursisten in 3 dagen de PGS 37-2 correct toe te passen. Daarnaast leren zij oplossingen te bedenken voor opslagvraagstukken en hoe zij een goede gesprekspartner kunnen zijn voor directie, management en overheid. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maken de cursisten online hun huiswerk, zodat er in de klassikale lessen maximale tijd beschikbaar is voor het maken van opdrachten en het vertalen van de theorie naar de eigen praktijksituatie.

Adviezen en trainingen

In maart 2024 start de eerste opleiding in Utrecht en in mei start de opleiding in Zoetermeer. Bossaert: “We hebben in tegenstelling tot enkele andere opleiders bewust gewacht met het geven van gerichte adviezen en trainingen tot de publicatie van het definitieve richtlijn in november 2023. Vanuit de commentaarronde zijn er nog significante wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het voorlopige concept die we absoluut wilden doorvoeren in onze training en adviezen. De richtlijn heeft nu geen open eindjes meer.”

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over de opleiding, startdata en beschikbare locaties? Klik dan op onderstaande button of neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs via [email protected] of telefoonnummer 079 346 69 90.