skipToContentskipToFooter

08-11-2023 De richtlijn PGS 37-2 is per 8 november als definitief concept gepubliceerd. PGS 37-2 richt zich specifiek op de opslag van lithiumhoudende energiedragers, oftewel lithiumbatterijen, en apparatuur waar deze batterijen onderdeel van zijn. PGS 37-2 zorgt voor uniforme maatregelen. Dit is noodzakelijk vanwege de toenemende opslag van lithiumbatterijen en de specifieke risico’s die dit met zich meebrengt. Ieder bedrijf dat iets doet met lithiumbatterijen en/of accu's krijgt met de PGS 37-2 te maken.

Het gebruik van producten met lithiumbatterijen is in de laatste jaren sterk toegenomen. Denk aan de batterijen in elektrische fietsen, telefoons en laptops. Maar ook in elektrische gereedschappen en medische apparaten zitten vaak lithiumbatterijen. De opslag van deze producten brengt specifieke risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een snelle escalatie van een brand, waarbij schadelijke en brandbare gassen vrij kunnen komen. Bestrijding van zo’n brand is in de praktijk enorm lastig.

Beheersen risico’s

Tot voor kort was er nog maar beperkte wet- en regelgeving voor de opslag van zogenoemde lithiumhoudende energiedragers. De opslag van lithiumbatterijen werd vaak onterecht geschaard onder de PGS 15-richtlijn. Met de komst van de PGS 37-2 is aan deze onduidelijkheid een einde gekomen.

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-2, oftewel de PGS 37-2, is vastgelegd met welke maatregelen de risico's van opslag van lithiumbatterijen te beheersen zijn. Deze richtlijn is van toepassing op de opslag van cellen, batterijen of accu’s zoals genoemd in paragraaf 1.2 van de richtlijn.

Inzicht in wat er leeft

Bij de totstandkoming van deze richtlijn heeft evofenedex een actieve rol gespeeld in de werkgroep. Dennis Bossaert, ledenadviseur gevaarlijke stoffen: “De afgelopen periode hebben we via onze ledenservice, bedrijfsbezoeken en communities veel vragen binnengekregen rondom de opslag van lithiumbatterijen. Daarmee hebben we inzicht gekregen in wat leeft bij onze leden. Dit hebben we meegenomen en besproken tijdens de bijeenkomsten met de werkgroep. Hiermee hebben we veel kennis opgedaan die we de komende tijd kunnen delen met onze leden”.

Toepassen kan nu al

Na het vaststellen van het definitieve concept moet de richtlijn voor akkoord langs het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) om de status ‘definitief’ te krijgen. Echter, met de publicatie van het ‘definitief concept’ kan de PGS 37-2 al toegepast worden. Inhoudelijk zal de richtlijn niet meer veranderen. Bedrijven die (producten met) lithiumbatterijen opslaan, doen er vanaf nu goed aan om zich te verdiepen in de richtlijn en voorbereidingen te treffen voor het inrichten van hun opslagvoorziening volgens de PGS 37-2.

Adviezen en trainingen

evofenedex helpt haar leden met het begrijpen en toepassen van de PGS 37-2 aan de hand van evenementen, workshops en opleidingen. Bossaert: “We hebben bewust gewacht met het geven van gerichte adviezen en trainingen tot de publicatie van het definitieve concept. Vanuit de commentaarronde zijn er nog significante wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het voorlopige concept. De richtlijn heeft nu geen open eindjes meer”. Heb je vragen, neem dan contact op met onze ledenadviseurs.

Alles over de PGS 37-2

Wil je weten wat er in de nieuwe PGS 37-2 staat en hoe je hiermee aan de slag gaat? evofenedex helpt je hierbij.