skipToContentskipToFooter

Verduurzaming en CO2-registratie

Handels- en productiebedrijven hebben te maken met allerlei uitdagingen, waaronder het verduurzamen van het wagenpark en de registratie van CO2-uitstoot. Hoever zijn de ondernemingen nu eigenlijk met het oppakken van die handschoen? evofenedex deed onderzoek hiernaar.

De tijd begint te dringen. Over minder dan een jaar voeren veel gemeenten een zero-emissiezone in. En regelgeving van de nationale overheid dwingt bedrijven om de CO2-uitstoot van vervoer terug te dringen. Driekwart van alle bedrijven is dan ook van plan om vóór 2025 aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun wagenpark. Ruim de helft van die groep kiest daarbij voor de overgang naar elektrische en/of waterstofvoertuigen. Dat blijkt uit een onderzoek van evofenedex onder 327 lidbedrijven met eigen vervoer.

Van de totaalgroep rijdt een op de zeven bedrijven nu al elektrisch. Deze gebruikers zijn over het algemeen tevreden en geven elektrisch rijden gemiddeld een zeven als rapportcijfer. Het is stil, goedkoper, duurzaam, plezierig, relaxed en geeft rust voor de chauffeur, aldus de meeste respondenten. Een beperkt aantal gebruikers geeft een onvoldoende vanwege de lage actieradius, lange laadtijd en beperkte inzetmogelijkheden. 

Niet klaar

Over het algemeen positieve signalen dus, maar er is ook een schaduwzijde. Iets meer dan de helft van alle bedrijven denkt dat ze met hun voertuigen straks niet kunnen voldoen aan de eisen van de zero-emissiezones in 2025. Ook heeft circa veertig procent van alle bedrijven nog niet nagedacht over de toekomst van hun wagenpark.

Mark van Geest, adviseur Duurzaam Goederenvervoer bij evofenedex: “Deze uitkomsten hebben ons verbaasd. Ik denk dat veel bedrijven nog een gebrek aan kennis hebben en niet weten wat erop ze afkomt bij de zero-emissiezones. We zullen daarom onze leden hierover blijven informeren, bijvoorbeeld via webinars en ons Duurzaam Vervoer Inspiratie Event. Het onderzoek laat verder zien dat de hoge investeringskosten voor elektrisch rijden vooral voor kleine bedrijven een struikelblok vormen. De angst bij die bedrijven om verkeerde beslissingen te nemen is groter dan bij grote bedrijven. Een verkeerde keuze heeft immers veel meer impact op de operatie. Financiële ondersteuning blijft dus echt nodig voor de ondernemer.”

CO2-registratie

Het onderzoek laat ook nog andere knelpunten zien. Maar liefst driekwart van alle ondervraagden vindt bijvoorbeeld dat het huidige aanbod van zero-emissievoertuigen niet voldoet. En eenzelfde groep verwacht dat de laadinfrastructuur een bottleneck is bij het verduurzamen van hun wagenpark. De overheid en het bedrijfsleven moeten en kunnen op die gebieden dus nog forse stappen zetten.

Een andere uitdaging is het registreren van de CO2-uitstoot van het wagenpark. Momenteel is de registratie alleen verplicht voor grote bedrijven (vanuit de CSRD-richtlijn), maar de komende jaren zullen ook kleine bedrijven hier steeds vaker mee te maken krijgen, bijvoorbeeld omdat ze zakendoen met een grote klant. 

Driekwart van alle ondervraagde bedrijven blijkt op de hoogte van de CO2-registratieplicht en een vijfde van de totaalgroep registreert nu de uitstoot. Bijna zeventig procent van deze groep doet dat alleen op jaarbasis. Van Geest: “Dat is eigenlijk niet voldoende. Een groot bedrijf dat CRSD-plichtig is, kan een mkb’er om gedetailleerdere uitstootgegevens vragen. Vastlegging per rit en/of zending is dan vaak nodig.”  

Leden van evofenedex kunnen het volledige rapport downloaden en zichzelf vergelijken met andere bedrijven.