skipToContentskipToFooter

Weeralarm en gladheidsbestrijding

27-11-2023 Het KNMI voorspelt deze week sneeuwval en waarschuwt voor gladheid. Bereid je voor met onze tips.

Digitale flyer: 'Preventie incidenten bij extreem weer'

We hebben samen met TLN, Rijkswaterstaat, het KNMI en het Verbond van Verzekeraars, een digitale flyer ontwikkeld met tips voor bedrijven en hun vrachtautochauffeurs hoe om te gaan met de weersituaties code rood, oranje of geel. Zo kunnen bedrijven en chauffeurs zich goed voorbereiden op extreme weersituaties en in die gevallen de juiste afwegingen maken in het belang van hun eigen veiligheid en die van medeweggebruikers. Download hier de flyer 'Preventie incidenten bij extreem weer'.

Weeralarmen KNMI

Bij extreem weer zoals gladheid, dichte mist, storm of bij ongewone temperaturen geeft het KNMI een weeralarm af. Afhankelijk van de verwachte hevigheid gebeurt dat met codes geel, oranje en rood. Kijk op de website van het KNMI voor actuele waarschuwingen. Door Rijkswaterstaat worden de waarschuwingen van het KNMI omgezet naar een advies voor het verkeer. Dit gebeurt via de website van Rijkswaterstaat en dit X-account van Rijkswaterstaat.

Rijden met gevaarlijke stoffen bij slecht weer

Wanneer de weersomstandigheden slecht zijn, gelden voor vervoer van gevaarlijke stoffen andere regels. Uit vragen die bij onze ledenservice binnenkomen, blijkt dat deze regels niet bij iedereen duidelijk zijn. Een overzicht:

  • VLG

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen (VLG). In hoofdstuk II, artikel 6 van deze regeling staat het volgende omschreven:

  • Zicht minder dan 200 meter

Als het zicht door weersomstandigheden - zoals mist, sneeuw en regen - minder is dan 200 meter, is het verboden te vervoeren:

  1. gevaarlijke stoffen in tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is;
  2. vuurwerk boven de vrijgestelde hoeveelheden van sectie 1.1.3.6.
  • Zicht minder dan 50 meter

Bij glad wegdek en als het zicht door weersomstandigheden - zoals mist, sneeuw en regen - minder is dan 50 meter, is het verboden te vervoeren:

  1. gevaarlijke stoffen in tanks of losgestort;
  2. verpakte gevaarlijke stoffen, boven de vrijgestelde hoeveelheden van sectie 1.1.3.6.
  • Ontheffing

Het vervoersverbod bij glad wegdek geldt niet voor het vervoer van medische isotopen. De minister kan ontheffing verlenen van het vervoersverbod als er sprake is van langdurige gladheid en het spoedeisende karakter van het vervoer kan worden aangetoond.

  • Verantwoordelijkheid

Het besluit om wel of niet te rijden is, buiten de verboden, de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Hij wordt in staat geacht om bij aanvang van de rit of onderweg de keuze te maken of rijden nog verantwoord is.

Nieuwe beschikking gladheidsbestrijding

Per 1 oktober 2023 geldt een nieuwe beschikking voor het inzetten van materieel bij gladheidsbestrijding. In de beschikking zijn ook vrijstellingen opgenomen.

Het vervoer voor de gladheidsbestrijding heeft te maken met regels voor bijvoorbeeld rusttijden, de tachograaf en het totaal toegestaan gewicht. Hoe zit het bijvoorbeeld met de dagelijkse rust als je wordt opgeroepen om in de avond of nacht te strooien voor de gladheidsbestrijding? In het Arbeidstijdenbesluit vervoer geldt een ononderbroken dagelijkse rust van 11 uur of 9 uur (3 keer tussen 2 wekelijkse rusten) of gesplitste rust in 9 en 3 uur. Voor oproepdiensten mag je in Nederland gebruikmaken van de consignatieregeling. Volgens de consignatieregeling mag je de dagelijkse of wekelijkse rust onderbreken. Wel geldt er een maximale arbeidstijd van 13 uur en een dagelijkse rust van 11 uur per 24 uur. De 11 uur rust mag je bijvoorbeeld splitsen in 5 en 6 uur. De 24-uursperiode start bij aanvang van de gewone werkdag en bij aanvang van de oproep. De aanvang van een 24-uursperiode mag dus 2 of 3 keer in een periode van 24 uur zijn.

Informatieblad gladheidsbestrijding

Een uitwerking van de beschikking hebben we voor onze leden beschikbaar als informatieblad. Naast de inzet van materieel is de inzet van personeel in dit informatieblad opgenomen. Het informatieblad aanvragen of vragen stellen over gladheidsbestrijding kan bij de afdeling Ledenservice of 079 3467 346.