skipToContentskipToFooter

Waarom betalen als het niet hoeft?

04-12-2020 In het douanerecht geldt in principe het credo ‘eens betaald, blijft betaald’. Om te voorkomen dat je invoerrechten betaalt voor goederen die niet in het vrije verkeer van de Europese Unie terechtkomen, zijn in de wetgeving bijzondere regelingen opgenomen. Enerzijds zijn dit schorsingsregelingen, anderzijds regelingen die ervoor zorgen dat rechten worden terugbetaald of geheel niet van toepassing zijn.

Voor het gebruik van deze bijzondere regelingen moet je wel beschikken over een vergunning. Goederen uit derde landen kun je onder de volgende bijzondere regelingen plaatsen:

1. Douane-entrepot
2. Douanevervoer
3. Actieve veredeling
4. Passieve veredeling
5. Tijdelijke invoer
6. Bijzondere bestemming

Goederen kunnen ook in een ruimte voor tijdelijke opslag worden opgeslagen en er is de mogelijkheid van ‘terugkerende goederen’. Dit zijn echter geen regelingen maar bestemmingen. Daarnaast zijn er diverse andere mogelijkheden. Om het overzichtelijk te houden, licht ik in dit artikel alleen de hiervoor genoemde opties toe.

1. Opslag: douane-entrepot en tijdelijke opslag

Goederen die tijdelijk in de Europese Unie (EU) worden opgeslagen, kunnen worden opgeslagen onder schorsing van invoerrechten. De goederen worden dan opgeslagen in een douane-entrepot of ruimte voor tijdelijke opslag. Als de goederen in het vrije verkeer worden gebracht, moeten de invoerrechten worden afgedragen.

2. Douanevervoer

Om goederen uit derde landen van A naar B te vervoeren onder schorsing van invoerrechten, is de regeling douanevervoer van toepassing. Hiermee kun je bijvoorbeeld ook goederen onder schorsing van invoerrechten door Zwitserland vervoeren. Zo voorkom je dat je rechten dubbel moet afdragen. Het is mogelijk de goederen vanuit een douane-entrepot of ruimte voor tijdelijke opslag te vervoeren naar een ander douane-entrepot of een plaats buiten de EU.

3. Actieve veredeling

Bij actieve veredeling worden goederen ingevoerd onder schorsing van invoerrechten. Daarna kunnen deze goederen binnen de EU worden veredeld, bestaande uit een bewerking, verwerking, vernietiging of herstel. Na de veredeling zijn er twee opties: de goederen wederuitvoeren of in het vrije verkeer brengen.

Als je de veredelingsgoederen uitvoert, ben je geen invoerrechten verschuldigd. Kies je ervoor de goederen in het vrije verkeer te brengen, dan ben je invoerrechten verschuldigd over óf de grondstoffen óf het eindproduct. Actieve veredeling wordt veel toegepast bij het repareren en assembleren van goederen in de EU.

4. Passieve veredeling

Bij passieve veredeling worden goederen vanuit de EU uitgevoerd en buiten de EU bewerkt, verwerkt of hersteld. Vervolgens komen de veredelde producten terug naar de EU. Over de waardetoevoeging moeten invoerrechten worden afgedragen, maar dit hoeft niet nog een keer over de waarde van de goederen zelf. De kledingindustrie maakt veel gebruik van passieve veredeling. Zo worden stoffen uit de EU uitgevoerd en vermaakt in onder andere Azië. De importeur betaalt dan alleen invoerrechten over de waardetoevoeging in Azië.

5.Tijdelijke invoer

In sommige gevallen staat al bij voorbaat vast dat een product niet in de EU zal achterblijven. Denk bijvoorbeeld aan een schilderij dat wordt uitgeleend vanuit de Verenigde Staten aan een museum in Nederland. Voor deze producten biedt tijdelijke invoer een oplossing. Het is hierbij van groot belang dat de goederen in dezelfde staat blijven.

6. Bijzondere bestemming

Voor bepaalde goederen is het mogelijk een lager invoerrecht te betalen als een bepaalde bestemming wordt bereikt. Een voorbeeld hiervan is dat het tarief van bepaalde fietsframes wordt verlaagd naar nul procent wanneer de frames worden gebruikt voor de vervaardiging van fietsen.

Terugkerende goederen

Wanneer je goederen uitvoert en deze goederen in dezelfde staat binnen drie jaar terugkeren, kun je deze goederen onder bepaalde voorwaarden aanmerken als terugkerende goederen. In dat geval hoef je niet dubbel invoerrechten te betalen.

Verplichtingen

De hierboven beschreven opties brengen verplichtingen met zich mee. Zo is in de meeste gevallen een vergunning nodig. Het naleven van de voorwaarden van die vergunning wordt periodiek door de douane gecontroleerd. Als daarbij blijkt dat de voorwaarden niet zijn nageleefd, heeft dat een douaneschuld tot gevolg. De douane kan daarbij navorderen over een periode van drie jaar en in specifieke situaties zelfs vijf jaar. Daarnaast is een sluitende administratie vereist, identificeerbaarheid van de goederen en een goede audittrail. Toch levert het gebruik van de bijzondere regelingen of andere opties vaak genoeg geld op.

Het voorkomen van onnodige dubbele betaling van rechten is geen overbodige luxe; zeker gezien het aflopen van de overgangsperiode voor de brexit. Als je goederen uit China importeert en deze deels in de EU en deels in het Verenigd Koninkrijk op de markt brengt, kan het gebruik van de regeling douane-entrepot ervoor zorgen dat je geen dubbele rechten betaalt. Ook de handelsoorlogen die steeds meer producten treffen, maken het gebruik van de genoemde opties interessant.

Dit artikel is geschreven door Samantha Zwart-Speelman, adviseur en jurist bij Customs Knowledge.

Wil jij je verder verdiepen in douaneregelingen en -planning? Volg dan nu onze opleiding Manager Customs & Trade Affairs.