skipToContentskipToFooter

Duurzame revolutie: in gesprek met de Senior Sustainability Manager van DHL

Marleen Nelemans, Senior Sustainability Manager van DHL, is de keynote-spreker tijdens het Duurzaam Vervoer Inspiratie Event op 28 mei. In dit artikel beantwoordt ze alvast een aantal vragen over haar bijdrage aan dit event.

Je bent al lang in dienst bij DHL. Hoe ben je in de functie van Senior Sustainability Manager terecht gekomen?

"Ik werk inderdaad alweer zeventien jaar bij DHL. Binnen DHL heb ik diverse datagedreven functies bekleed. Hierdoor heb ik de kans gekregen om iets op te bouwen. We zijn nu alweer meer dan vijf jaar met een hybride team rondom duurzaamheid aan het werk en hebben, vier jaar geleden, vastgesteld dat er hiervoor een specifieke functie moest worden gecreëerd. En dat is de mijne geworden."

Zeventien jaar geleden waren de eisen rondom duurzaam vervoer nog niet zo scherp geformuleerd als nu. Hoe heb je binnen DHL zelf de transitie ervaren naar een duurzamer bedrijfsbeleid?

"We werkten met hybride teams aan het onderwerp duurzaamheid. Hierin hadden we vanuit elk team iemand afgevaardigd, waardoor je een volledige cirkel kunt maken. Echter, we zagen ook dat het zó snel gaat met alle ontwikkelingen rondom duurzaamheid, dat het belangrijk is om hier echt dedicated aan te werken. Wat ik krachtig en mooi vind aan DHL, is dat we in staat zijn om in een groot bedrijf te kunnen bijsturen. Doordat we vrij 'agile' (wendbaar) werken, en een vrij platte organisatie hebben, is het mogelijk te anticiperen op wat er gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je in staat bent om bij te sturen, je dan succesvol kunt zijn op dit thema. Het is zeer waardevol om een strategie over de jaren heen te maken, maar er is steeds wel één garantie en dat is dat je weet dat het zó snel gaat dat je altijd moet blijven kijken wat nú al kan."

"Het feit dat we het grootste E-wagenpark hebben binnen de sector vinden onze klanten erg prettig"

Marleens Nelemans, Senior Sustainability Manager van DHL
marleen_nelemans.jpg

Merk je inmiddels van klanten en leveranciers een toegenomen belangstelling voor duurzaamheid door bijvoorbeeld inzicht in hun de CO2-uitstoot, of dat zij andere duurzaamheidseisen stellen?

"Dat merk ik zeker. Veel van onze klanten hebben zelf doelen of verplichtingen ten aanzien van verduurzaming. Zij hebben bepaalde certificeringen of normen nodig van ons. Ook is transparantie bieden cruciaal. De belangstelling hiervoor is enorm."

Met de StreetScooter waren jullie al de innovator van elektrisch vervoer. DHL gebruikt steeds meer elektrische voertuigen. Hoe reageren jullie klanten hierop? Krijgen jullie positieve reacties?

"We krijgen hier zeer zeker positieve reacties op. Het is heel tastbaar. Het is voor de consument echt het straatbeeld geworden. De bezorgfiets wordt ook erg goed ontvangen. Het feit dat we het grootste E-wagenpark hebben binnen de sector, vinden onze klanten erg prettig. Dit maakt het helder."

DHL heeft een scherpe focus op CO2-reductie, vandaar ook de inzet van 2500 elektrische voertuigen. In hoeverre zijn jullie tegen weerstand van chauffeurs opgelopen in het gebruik van deze voertuigen?

"De weerstand van chauffeurs valt heel erg mee. In het begin was er natuurlijk wel de 'laadstress' en ook wel de vraag of het wel goed zou komen met alle pakketten en de ritten van de volgende dag. Maar inmiddels is het voor ons geen vraag meer of we een elektrische bus of een diesel kopen. Dit is altijd een elektrische. De chauffeurs zijn erg enthousiast, het comfort van de elektrische bussen is groot. En tegenwoordig is de actieradius dermate hoog en zijn we bekend met hoe we het beste slim kunnen laden, dat laadstress geen probleem meer is."

Wordt er bij DHL ook aandacht besteed aan zaken als trainen van chauffeurs om zuinig te rijden en te zorgen dat voertuigen altijd met de juiste bandenspanning rijden?

"Absoluut. We hebben hiervoor een tool ontwikkeld die het mogelijk maakt om met een diesel, elektrisch voertuig of HVO100 getankte auto, goed om te gaan. Er wordt gekeken naar anticiperen op de weg, naar remmen, regeneratief rijden etc. In de beoordelingen van onze medewerkers is dit een vast agendapunt. We hebben van deze data enorm veel geleerd; je bespaart echt fors. Overigens, niet alleen op elektra of diesel, maar ook omdat iemand, die bewust rijdt, veel minder onderhoud veroorzaakt."

"We helpen hen met de meerprijs van HVO100, die wij ook betalen"

Marleens Nelemans, Senior Sustainability Manager van DHL
marleen_nelemans.jpg

Is het reduceren van voertuigkilometers, om vervoer te optimaliseren, ook een doel binnen DHL?

"Dat is het altijd. Als netwerkvervoerder staat of valt je netwerk door zo efficiënt mogelijk te zijn. Zowel vanuit duurzaamheid, maar ook vanuit kostenoogpunt, zullen wij er alles aan doen om zo efficiënt mogelijk te zijn."

DHL werkt ook veel met onderaannemers. Hoe nemen jullie deze, vaak kleine ondernemers met één of twee bestelauto’s, mee in de transitie?

"We nemen de onderaannemers mee in onze transitie door duidelijke afspraken te maken. Ook voeren we al geruime tijd de gesprekken over wat we doen. We helpen hen met de meerprijs van HVO100, die wij ook betalen, en we hebben een programma waarmee wij hen helpen elektrische voertuigen te financieren."

Duurzaam Vervoer Inspiratie Event

Marleens Nelemans is de keynote-spreker tijdens het Duurzaam Vervoer Inspiratie Event. Tijdens haar keynote gaat zij uitgebreid in op de ambitie en de uitdagingen van DHL eCommerce rondom de verduurzaming.

28 mei: Duurzaam Vervoer Inspiratie Event

Volg kosteloos de inspiratiesessies van DHL, DAF, Nyenrode, BigMile, BP, Joint Corridors Off-road op het Duurzaam Vervoer Inspiratie Event in Zoetermeer.

cta_visual.jpg