skipToContentskipToFooter

Klimaatplannen: Concrete invulling en duidelijkheid over financiering op korte termijn noodzakelijk

28-04-2023 Er moet op korte termijn duidelijkheid komen over de invulling van het budget voor het verduurzamen van de logistiek, zodat handels- en productiebedrijven tijdig de juiste investeringen kunnen doen. Dat stelt evofenedex in reactie op het door minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) gepresenteerde pakket aan maatregelen om de klimaatdoelen van 2030 te bereiken.

De maatregelen die gericht zijn op het bedrijfsleven, houden rekening met de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat om te voorkomen dat bedrijven uitstoot verplaatsen door te vertrekken. Het Kabinet ziet ook in dat de plannen gevolgen hebben de arbeidsmarkt. Voor de logistiek zijn de ambities verhoogd en is er meer budget beschikbaar gesteld.

Minder CO2-uitstoot

Het kabinet gaat in totaal meer dan 1,4 miljard euro investeren in het verminderen van CO2-uitstoot in de mobiliteit, inclusief de logistieke sector. Binnen dit pakket is er ruim 400 miljoen euro gereserveerd voor laadinfrastructuur, bijna 7 miljoen euro voor de uitbreiding van zero-emissiezones, en 178 miljoen euro om waterstof in de binnenvaart en zwaar vrachtverkeer te subsidiëren. Andere maatregelen omvatten het aanscherpen van CO2-prestaties in het goederenvervoer en het invoeren van een CO2-grondslag voor emissievrije vrachtwagens binnen de vrachtwagenheffing.

In de zeevaart wordt 111 miljoen geïnvesteerd en 40 miljoen in walstroom. Er zijn ook specifieke maatregelen voor de binnenvaart, zoals het beprijzen van emissies en het streven naar een gemiddeld energielabel B voor binnenvaartschepen in 2030. Meer helderheid en een nadere invulling is op korte termijn noodzakelijk. Vanuit evofenedex is met name voor de binnenvaart een zorg dat er wordt ingezet op middelen in plaats van op doelen en de haalbaarheid ervan. Er lijkt, anders dan voor de zeevaart, geen budget beschikbaar om de sector te ondersteunen met deze enorme vergroeningsopgave.

28 miljard

Het totale investeringsbedrag voor het gehele pakket aan maatregelen bedraagt 28 miljard euro. De maatregelen omvatten normering, prijsstelling en subsidiëring. Naast de logistieke sector wordt er ook geïnvesteerd in de industrie, circulaire economie, gebouwde omgeving en landbouw. Dit pakket is noodzakelijk omdat het huidige beleid van het kabinet ontoereikend bleek om de eigen ambitie van 60% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te behalen. Hiervoor is een extra reductie van 22 megaton nodig. In de komende periode gaat evofenedex in nauwe samenwerking met ministeries, politiek en belanghebbenden een verdere invulling geven aan dit klimaatpakket.