skipToContentskipToFooter

Toeleveringsketens moeten nu handelen om voorbereid te zijn

29-01-2024 In het kader van het nieuwe Border Target Operating Model heeft de Britse regering, zonder officiële bekendmaking, besloten dat bepaalde soorten groente en fruit toch als medium risico worden geclassificeerd in plaats van laag risico. Er geldt wel een soort overgangsperiode. Hierdoor worden ze vooralsnog als laag risico producten behandeld, en zijn voorafgaande kennisgeving of certificering nog niet vereist. Maar dat gaat op termijn veranderen.

Tijdens de overgangsperiode zal het Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) verdere risicobeoordelingen uitvoeren. De overgangsperiode zou oorspronkelijk eindigen op 31 oktober 2024. Het DEFRA lijkt echter verwijzingen naar deze einddatum te hebben verwijderd, waardoor er geen volledige duidelijkheid over deze periode bestaat. 

Nieuwe importformaliteiten

Vanaf 31 januari worden nieuwe importformaliteiten van kracht bij de invoer in het Verenigd Koninkrijk (VK) van bepaalde goederen, waaronder dierlijke- en plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder. De producten waarvoor dit geldt, staan vermeld in dit overzicht. Dit markeert het begin van de introductie van het nieuwe Border Target Operating Model (BTOM) van het VK, dat de Britse regering op 29 augustus 2023 heeft gepubliceerd. Hierin wordt onder meer de nieuwe aanpak van sanitaire en fytosanitaire controles en veiligheids- en beveiligingscontroles uiteengezet.

Tijdslijn voor BTOM-implementatie

Een volledig overzicht van alle veranderingen in het kader van het BTOM is hieronder opgenomen:

31 januari 2024:

• de invoering van gezondheidscertificering voor de invoer van dierlijke producten met een medium risico en levensmiddelen en diervoeders met een hoog risico van niet-dierlijke oorsprong (HRFNAO) uit de Europese Unie (EU) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA);

• de invoering van fytosanitaire certificering voor planten en plantaardige producten met een medium risico uit de EU, Zwitserland en Liechtenstein;

• de afschaffing van de vereisten voor voorafgaande kennisgeving voor planten en plantaardige producten met een laag risico uit de EU, Zwitserland en Liechtenstein;

• de invoer van dierlijke producten met een laag risico uit EU- en EVA-landen moet de vooraanmelding wel blijven doen;

• de invoering van vooraanmelding voor HRFNAO-producten met een medium en laag risico, uit de EU, de EVA en niet-kwalificerende Noord-Ierse goederen die vanaf het eiland Ierland worden verzonden;

• de invoering van een vooraanmelding voor planten en plantaardige producten met een medium risico uit de EU, Zwitserland en Liechtenstein, alsmede voor niet-kwalificerende Noord-Ierse goederen, die vanaf het eiland Ierland worden verzonden.

 30 april 2024:

• de invoering van documentaire en op risico's gebaseerde identiteitscontroles en fysieke controles van dierlijke producten, planten, plantaardige producten en levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong met een hoog risico uit de EU;

• bestaande inspecties van planten en plantaardige producten met een hoog risico uit de EU; Zwitserland en Liechtenstein zullen van controle op bestemming naar grenscontroleposten (BCP) gaan;

• er wordt een begin gemaakt met het vereenvoudigen van de invoer uit niet-EU-landen. Dit omvat de afschaffing van gezondheidscertificering en routinecontroles voor dierlijke producten, planten en plantaardige producten met een laag risico uit niet-EU-landen, evenals een verlaging van de fysieke en identiteitscontroles voor dierlijke producten met een medium risico uit niet-EU-landen.

 31 oktober 2024:

• de vereiste veiligheidsverklaring (ENS) moet voorafgaand aan het vervoer naar het VK vanuit de EU of uit andere gebieden waar de ontheffing van toepassing is, worden ingediend.