skipToContentskipToFooter

Onderzoek en praktijk komen dichterbij elkaar

08-02-2023 Van welke concrete technologische innovaties verwacht jij dat er in jouw organisatie nieuwe en andere vaardigheden nodig zijn? Met die hoofdvraag is de learning community Future Skills van start gegaan. Diverse logistieke bedrijven (zowel verladers als dienstverleners), onderzoekers en studenten steken de komende maanden de koppen bij elkaar om te leren, te delen en elkaar verder te helpen met het vinden van humanresourceoplossingen voor complexe logistieke vraagstukken.

Bedrijven die hun krachten willen bundelen om samen vraagstukken op te lossen, kunnen zich nog aansluiten bij Future Skills. Deze learning community is van start gegaan onder begeleiding van de hogescholen HAN, Windesheim en Rotterdam en met vertegenwoordigers vanuit het logistieke bedrijfsleven, TLN en evofenedex. Het doel is onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen en samen te leren hoe continue op de juiste manier kan worden ingespeeld op de veranderende vaardigheden die nodig zijn in logistieke functies op alle niveaus. Future Skills richt zich op frisse denkers met verstand van logistiek, arbeidsmarkt en innovatie, die gevestigd zijn in Zwolle of Rotterdam en omgeving.

Future skills

Met de toename van technologieën op de werkvloer veranderen taken en banen inhoudelijk. Hiermee verandert ook wat we van zowel onze huidige als toekomstige medewerkers verwachten. Zo verandert voorraadbeheer met kunstmatige intelligentie in het warehouse, orderpicken met behulp van AVG’s, robots, picking by voice of picking by light, en verandert het klantcontact met de inzet van chatbots. Als we spreken over ‘skills’ dan bedoelen we de aangeleerde vaardigheden die iemand nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Met ‘competenties’ bedoelen we de ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen. Competenties zijn een verzameling van vaardigheden en kennis, aangevuld met persoonlijkheid, intelligentie en motivatie.

Softskills

De zogenaamde softskills, zoals samenwerken, plannen, organiseren en het hoofd koel houden bij lastige situaties, worden steeds belangrijker. Specifiek voor logistieke beroepen gaat het dan om denken in scenario’s bij veranderende omstandigheden, besluitvaardigheid, heldere communicatie met klanten en toeleveranciers, slim systeemdenken van oorzaak tot gevolg, en digitale vaardigheden en datadiscipline. Daarbij komt dat je als werkgever toekomstbestendig en relevant wilt blijven voor nieuwe generaties en dus wel moet meebewegen in wat je te bieden hebt.

Doe ook mee

Er is nog ruimte voor bedrijven zich aan te sluiten bij Future Skills. Wie ook samen aan de slag wil gaan met vraagstukken zoals ‘Hoe houd je jezelf staande in een variabele onzekere omgeving?’ of ‘Hoe blijf ik voldoen aan de klanttevredenheid en tegelijk trouw aan mijzelf?’ kan een e-mail sturen naar Helen van Willenswaard van de Hogeschool Rotterdam.

Learning community Future Skills logistieke vraagstukken