skipToContentskipToFooter

Gebruik factuurverklaring namens vestiging in andere lidstaat Europese Unie

14-03-2023 We ontvingen deze week een vraag van een lid over het gebruik van een vergunningsnummer en hoe dit nummer gebruikt kon worden. Deze vraag is precies gesteld:

“Wij hebben een Vergunning toegelaten exporteur. Onze Spaanse vestiging heeft bij ons een order geplaatst voor een levering aan een klant in Mexico. De Mexicaanse klant wordt rechtstreeks beleverd vanuit de Nederlandse vestiging. De Spaanse vestiging heeft ons hiervoor gemachtigd. Wij vragen ons nu af of we hiervoor ons vergunningsnummer mogen gebruiken, want de ontvangende partij in Mexico is niet onze klant. En zo ja, waarop moet dit nummer dan vermeld worden? Mag dit bijvoorbeeld op de factuur van de Spaanse vestiging?”

“Preferentiële oorsprongsdocumenten volgen in beginsel altijd de goederenbewegingen. Het is van belang na te gaan wie formeel de exporteur is. Dat kan de Nederlandse exporteur zijn, of de Nederlandse exporteur namens de Spaanse vestiging. Er zijn verschillende opties mogelijk:

1.      Als de Nederlandse exporteur ook de exporteur is op wiens naam de uitvoeraangifte gemaakt wordt, en de Nederlandse exporteur ook factureert aan de klant in Mexico, dan kan hij gebruikmaken van zijn Nederlandse Vergunning toegelaten exporteur. Maar waarschijnlijk wil de Spaanse vestiging dat niet, omdat deze de verkopende partij is;

2.      Als de Nederlandse exporteur de goederen exporteert in opdracht van de Spaanse vestiging, dan is er sprake van Nederlandse export, en moet er dus ook een Nederlands preferentieel oorsprongsbewijs gebruikt worden. Als je exporteert met gebruikmaking van een oorsprongsverklaring, dan is dit lastig. Er zal immers een Spaanse factuur zijn en de oorsprongsverklaring zal dan op de ‘paklijst of enig ander handelsdocument’ vermeld moeten worden. Formeel kan dit prima. In de praktijk leidt het echter vaak tot vragen van de Douane in het bestemmingsland, omdat deze dan in dit geval een Spaanse factuur krijgt zonder oorsprongsverklaring en de oorsprongsverklaring die dan bijvoorbeeld op de paklijst staat.

Daarom is er een alternatieve optie:

3.      De Nederlandse exporteur kan overwegen in plaats van de oorsprongsverklaring gebruik te maken van een EUR.1-certificaat. Daarin moet hij in vak 1 vermelden: [naam Nederlandse exporteur], [adres], [postcode woonplaats], Nederland ‘by order of’ [naam Spaanse vestiging].

Ook zal de exporteur een machtiging moeten hebben van de Spaanse vestiging. Verder is het advies in vak 10 ( facultatief) niet het nummer en de datum van de factuur te vermelden. NB. Voor export uit Nederland wordt een Nederlandse factuur gebruikt en voor invoer in Mexico een Spaanse factuur. De uitvoeraangifte kan in dat geval ook gewoon op naam van de Nederlandse exporteur. Om praktische redenen adviseren wij voor de laatste optie te kiezen.”

Heb jij ook een exportvraag?

Neem dan via onderstaande button contact op met onze ledenservice. 

 

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex