skipToContentskipToFooter

Gevolgen voor import ijzer- en staalproducten uit derde landen

11-10-2023 Sinds 30 september 2023 mogen (producten van) ijzer en staal alleen in de Europese Unie worden geïmporteerd als deze goederen geen Russische basisproducten bevatten. Momenteel krijgt de ledenservice Internationaal Ondernemen veel vragen over hoe hiermee om te gaan en hoe je kunt aantonen dat er geen Russische basisproducten in goederen zijn verwerkt.

De exacte vraag

Wij importeren producten van staal vanuit China. Bij de invoer in Nederland worden wij geconfronteerd met een nieuwe maatregel voor producten waar Russische grondstoffen in voorkomen. Hoe kunnen we aantonen dat er geen Russisch ijzer of staal in onze producten is verwerkt? Is een Certificaat van Oorsprong voldoende?

Antwoord ledenservice

Op 30 september 2023 zijn nieuwe sanctiemaatregelen ingegaan voor producten waar Russische grondstoffen in voorkomen. De betreffende producten kun je vinden in bijlage XVII van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 833/2014. Het derde land waar deze producten vóór invoer in de Europese Unie (EU) zijn verwerkt, in dit geval China, is niet relevant. In alle gevallen moet worden aangetoond dat de producten niet de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland bevatten. Dit betekent dat deze maatregel alle bedrijven raakt, die deze producten uit derde landen importeren.

Om nog specifieker op deze vraag in te gaan: het gaat om de invoer van producten van de tariefposten 7206 t/m 7229 en 7301 t/m 7326, die andere producten bevatten dan die van de GN-codes 7207 11, 7207 12 10 of 7224 90. Voor de in bijlage XVII vermelde producten die in een derde land zijn verwerkt en waarin ijzer- en staalproducten van de GN-codes 7207 11, 7207 12 10 of 7224 90 van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt, geldt dit verbod met ingang van 1 april 2024 voor GN-code 7207 11, en met ingang van 1 oktober 2024 voor de GN-codes 7207 12 10 en 7224 90.

Bewijslast

De bewijslast ligt bij de importeur van de goederen en wordt vaak geleverd door middel van een Mill Test Certificate (MTC). Bij het ontbreken van een (volledig) MTC, moet de importeur andere bescheiden in de administratie opnemen. Op deze webpagina van de Douane staan de alternatieve bewijzen genoemd.

Het Certificaat van Oorsprong biedt in elk geval (nog) niet voldoende bewijs om aan te tonen dat er geen Russische grondstoffen in het product verwerkt zijn.

Gegevens van de Mill Test Certificate (MTC)

In het geval van halffabricaten moet het MTC de volgende informatie bevatten:

  • De naam van de faciliteit waar de productie heeft plaatsgevonden;
  • De naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan); en
  • De GS-code van het product.

Bij eindproducten moet in het MTC de volgende informatie zijn opgenomen:

  • De naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan);
  • De GS-code van het product; en
  • De naam van het land en de naam van de faciliteit waar specifieke bewerkingen worden uitgevoerd.

Overzicht veelgestelde vragen

De Frequently Asked Questions (FAQ) van de EU geven antwoord op de meest voorkomende vragen over de aangescherpte maatregelen. Houd dit overzicht in de gaten, want het wordt regelmatig aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt. Verder wordt het nieuwsbericht van de Douane over de uitbreiding van het importverbod regelmatig geactualiseerd.

Gevolgen voor de douaneaangifte

De bovengenoemde verplichting geldt sinds 30 september 2023 en is ook opgenomen in het codeboek Douane. Bij de invoer van genoemde tariefposten moet certificaatcode Y824 in vak 44 van de douaneaangifte worden ingevuld als de ingevoerde goederen geen Russische ijzer- en staalproducten bevatten. Als dit wel het geval is, dan is invoer in de EU verboden. Houd er ook rekening mee dat de douaneautoriteiten de naleving van deze verboden streng zullen controleren. Dit kan resulteren in langere wachttijden, fysieke verificaties, geblokkeerde containers en geschillen.

Heb jij ook een exportvraag?

Neem dan via onderstaande button contact op met onze ledenservice.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex