skipToContentskipToFooter

19-07-2023 Importeurs van CBAM-goederen (Carbon Border Adjustment Mechanism; de Europese verordening voor correctie aan de grens van de bij productie van bepaalde goederen buiten de Europese Unie (EU) vrijgekomen CO2-uitstoot) moeten vanaf 1 oktober 2023 per kwartaal aan de Europese Commissie rapporteren hoeveel CO2 buiten de EU is uitgestoten bij de productie van de door hen geïmporteerde CBAM-goederen. Bij evofenedex zien we het aantal vragen over CBAM vanuit onze leden de laatste weken toenemen. Een daarvan luidt als volgt:

“Is er een omzetcriterium vanaf waar de rapportageplicht in het kader van CBAM geldt?”

Antwoord van de ledenservice:

Er geldt geen omzetcriterium voor de rapportageplicht. De Verordening noemt wel een paar uitzonderingen waarop de CBAM niet van toepassing is:

  1. Artikel 2 lid 3 letter a: de Verordening is niet van toepassing op goederen waarbij de waarde per zending (en niet per HS-code) niet hoger is dan 150 euro;
  2. Artikel 2 lid 3 letter b: de Verordening is niet van toepassing op goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers;
  3. Bijlage III: de Verordening is niet van toepassing op goederen van oorsprong uit de in punt 1 van de bijlage opgenomen derde landen en onder andere Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
  4. De Verordening is niet van toepassing op goederen die in het kader van militaire activiteiten worden vervoerd of gebruikt overeenkomstig artikel 1 punt 49 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446.

Wat verandert er vanaf 1 oktober 2023?

Importeurs van CBAM-goederen moeten vanaf 1 oktober 2023 per kwartaal aan de Europese Commissie rapporteren hoeveel CO2 buiten de EU is uitgestoten bij de productie van de door hen geïmporteerde CBAM-goederen. Dit moet uiterlijk één maand na afloop van het betreffende kwartaal. Dit betekent dat de eerste rapportage uiterlijk 31 januari 2024 moet worden ingediend. In artikel 35 van de verordening staat aangegeven welke gegevens er in de rapportage moeten worden opgenomen. De rapportage wordt aangeleverd aan de Europese Commissie. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is in Nederland, tijdens de transitiefase, de aangewezen bevoegde autoriteit voor onder meer de handhaving van de rapportageverplichting.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex