skipToContentskipToFooter

02-08-2023 Vanaf 1 oktober 2023 moeten importeurs van zogenaamde CBAM-goederen aan de Europese Commissie rapporteren hoeveel CO2 zij buiten de EU hebben uitgestoten bij de productie van de door hen geïmporteerde CBAM-goederen. Bij evofenedex zien we het aantal vragen over CBAM vanuit onze leden de laatste weken toenemen. Een daarvan luidt als volgt:

“Welke sectoren worden geraakt door de CBAM-verordening van de EU?”

Antwoord van de ledenservice:

“Niet alle goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd, vallen vanaf 1 oktober 2023 onder de Carbon Border Adjustment Mechanism (Verordening (EU) 2023/956). Deze verordening is in eerste instantie van toepassing op de invoer van cement, ijzer en staal, aluminium, meststoffen, waterstof en elektriciteit. In bijlage I van de CBAM-verordening is een lijst met specifieke goederen opgenomen die onder deze verordening vallen. De bijlagen volgen de goederencodes, zoals opgenomen in de gecombineerde nomenclatuur (GN). Het is de verwachting dat deze lijst de komende jaren wordt uitgebreid met nieuwe GN-codes.”

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex