skipToContentskipToFooter

19-07-2023 De ledenservice van evofenedex krijgt regelmatig vragen over de gevolgen van sancties. Afgelopen week kwam de volgende vraag binnen: 

“Wij hebben een aanvraag ontvangen uit Libië en nu vragen we ons af of er sancties gelden voor dit land? Mogen wij zomaar leveren aan deze afnemer? Waar moeten we op letten?”

Antwoord ledenservice

“De Europese Unie (EU) kan internationale sancties opleggen aan landen, organisaties, bedrijven en aan individuele personen. Deze sancties kunnen van financiële aard zijn of handelsbeperkend, zoals een verbod op export van bepaalde gevoelige goederen of technologieën. Ook kunnen reis- en visumbeperkingen aan bepaalde personen worden opgelegd.

Als ondernemer heb je de onderzoeksplicht om uit te zoeken wat wel en wat niet mag. De EU-sancties voor Libië zijn vooral gericht op bepaalde personen en entiteiten (zoals het bevriezen van goederen en reisverboden) en op een exportverbod van militaire goederen (wapenexport). Hoe zoek je uit wat wel en wat niet mag ten aanzien van Libië? Een paar tips:

  • Check de geldende EU-sancties op https://www.sanctionsmap.eu/. Hier vind je aan actueel overzicht van alle geldende EU-sancties. De afnemer mag niet op een van de sanctielijsten voorkomen, dan wel banden hebben met de personen/entiteiten waarop sancties van toepassing zijn. Dit moet je als exporteur screenen en documenteren. 
  • Kijk op de website van de Office of Foreign Assets Control (OFAC) als je ook te maken hebt met Amerikaanse sancties tegen Libië.
  • Raadpleeg of je bank betalingen uit Libië accepteert. Westerse banken hanteren namelijk vaak strengere regels als het gaat om het ontvangen van betalingen uit gesanctioneerde landen.

Neem contact op met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) als je blijft zitten met twijfels. De CDIU is verantwoordelijk voor (de informatievoorziening over en de afgifte van) vergunningen voor in- en uitvoer.”

Heb jij ook een exportvraag?

Neem dan contact op met onze ledenservice. 

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex