skipToContentskipToFooter

02-08-2023 Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over waar de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die van de koper begint. Daarvoor bestaan sinds 1936 de Incoterms® van de International Chamber of Commerce (ICC). Onze ledenservice krijgt hier regelmatig vragen over. Onderstaand een vraag over door welke landen gebruik wordt gemaakt van de ICC Incoterms® 2020 regels.

Welke vraag is precies gesteld?

“Wij hebben een vraag over leveringsvoorwaarden. Zijn er ook landen waar niet gewerkt wordt met ICC Incoterms® 2020? Zo ja, welke landen zijn dat? Hoe verloopt verkoop en inkoop zonder ICC Incoterms® 2020 in die landen?”

Antwoord ledenservice

“De ICC Incoterms® 2020 zijn in eerste instantie een afgesproken leveringsvoorwaarde tussen verkoper en koper bij internationale transacties. Er is geen verplichting om gebruik te maken van de door de International Chamber of Commerce opgestelde ICC Incoterms® 2020. In de Verenigde Staten wordt ook wel de Uniform Commercial Code (UCC) gehanteerd. Die kent gedeeltelijk dezelfde drieletterige afkortingen, maar wel met een andere betekenis. Wij raden bedrijven aan om goed gebruik te maken van ICC Incoterms® 2020. De ICC Incoterms® 2020 van de laatste versie 2010 bestaat uit elf condities, die voor verschillende situaties aangeven welke verplichtingen, verantwoordelijkheden en kosten voor de koper en verkoper zijn. In het geval er geen ICC Incoterms® 2020 worden gebruikt, dan zal dit moeten worden ondervangen door een schriftelijke overeenkomst waarin de leveringsvoorwaarden zijn beschreven (een contract, orderbevestiging en/of van toepassing verklaarde algemene voorwaarden). Er zijn veel kruisverbanden tussen ICC Incoterms® 2020 en andere zaken zoals douane, betalingsverkeer en transportdocumenten.”

Test je Incoterms®-kennis

Door het afspreken van de juiste Incoterms®- regel met je klant weet je wie verantwoordelijk is voor het vervoer en eventuele schade. Maar hoe zit het eigenlijk met jouw kennis van deze regels? 

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex