skipToContentskipToFooter

Resultaten belangenbehartiging evofenedex 2023

28-02-2024 evofenedex was het afgelopen jaar weer volop actief om te zorgen voor goede wetgeving en werkbaar beleid voor bedrijven op het gebied van logistiek en internationale handel. Alle lobbywerkzaamheden en de resultaten daarvan zijn samengevat in de online whitepaper ‘Lobbyresultaten 2023’.

Eveline Jonker, manager van het team Collectieve Belangenbehartiging: “Samen hebben we in 2023 weer veel voor elkaar gekregen rond de thema’s die leden van evofenedex raken. Het was geen gemakkelijk jaar, want door de val het kabinet ging de vaart uit veel dossiers en ontstond er op sommige thema’s onzekerheid over welke kant we op zouden gaan na de verkiezingen. Desondanks hebben we toch veel bereikt. De verkiezingen hadden als voordeel dat ze een nieuwe kans boden om met politieke partijen in gesprek te gaan over onze vereniging en de belangen die we vertegenwoordigen. Maar we waren uiteraard ook actief op Europees en provinciaal niveau.” 

Resultaten die het verschil maken

In de whitepaper zijn alle resultaten terug te vinden. Jonker: “Zo hebben we in Brussel de negatieve effecten van de Consortia Block Exemption Regulation (CBER) over het voetlicht gebracht, waardoor de containerlijnvaart binnenkort onder reguliere wetgeving valt, met straks een verbeterd toezicht op rederijen. Daarnaast hebben we bij de grote steden succesvol gepleit voor een centraal loket en heldere communicatie over ontheffingen voor de zero-emissiezones, wat nu breed is ingevoerd. Verder resulteerden langdurige lobby-inspanningen in een substantiële verhoging van de AanZET-subsidie waarmee bedrijven ondersteuning kunnen krijgen bij de aanschaf van elektrische vrachtwagens.”

Samenwerken

evofenedex lobbyt bij de politiek, maar wat vaak nog belangrijker is zijn de contacten met ministeries, brancheverenigingen en andere organisaties. “Zo werken we samen aan belangrijke maatschappelijke opgaven. Een mooi voorbeeld hiervan is de binnenvaarttafel die afgelopen jaar werd opgericht. Hier zit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de binnenvaartbranche en ons als opdrachtgevers van het vervoer gelijkwaardig aan tafel om de sector te verbeteren en te vergroenen,” vult Eveline Jonker aan. 

Whitepaper 

Onze lobbyacties en de resultaten daarvan staan in een jaarlijkse online whitepaper. Je vindt ze hieronder.