skipToContentskipToFooter

Koerswijziging van het kabinet

03-12-2021 De Europese Commissie heeft aangekondigd dat het verwachte wetvoorstel omtrent IMVO-beleid (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) niet meer in 2021 komt. Daarom wil minister De Bruijn nu druk uitoefenen op de Europese Commissie door zelf nationale wetgeving op te stellen. De minister geeft nog steeds de voorkeur aan wetgeving op EU-niveau. Maar gisteravond informeerde hij de Tweede Kamer dat hij aan de slag gaat met nationale IMVO-wetgeving, omdat publicatie van het Europese voorstel opnieuw is uitgesteld. evofenedex is verrast door deze koerswijziging van het kabinet.

Nieuwe koers minister

Minister De Bruijn kiest nu voor twee parallelle beleidstrajecten. Voorheen stelde hij dat hij besluitvorming over nationale wetgeving aan een nieuw kabinet zou overlaten. De hoofdaanbeveling uit het recent uitgebrachte SER-advies, met de focus op het opstellen van Europees beleid, komt hierdoor onder druk te staan. De minister benadrukte desalniettemin dat Europese wetgeving nog steeds de voorkeur heeft. Maar het demissionaire kabinet wil nu geen tijd meer verliezen. Zijn opvolger zal de wet na de formatie indienen, is zijn verwachting.

Inhoud wetgeving

Bedrijven kunnen verdergaande wetgeving tegemoet zien dan in nabijgelegen landen aan de orde is, stelt de minister. De wetgeving moet gaan gelden voor bedrijven met een grootte vanaf 250 werknemers, waar dat in Frankrijk en Duitsland vanaf 1000 medewerkers geldt. Ook stelde de minister dat met de ondergrens mkb-bedrijven weliswaar geen verantwoordelijkheid dragen voor due diligence, maar wel hun plicht moeten vervullen ten aanzien van transparantie in de keten. Dat deze transparantie soms tot kortere ketens leidt, is een gevolg van de wetgeving, aldus de minister.

Om de administratieve druk op bedrijven te verlichten, overweegt de minister diverse aanbevelingen uit het SER-advies over te nemen. Het gaat om het voortzetten van de sectorale aanpak, het mogelijk maken van collectieve klachtenmechanismes en lichtere rapportageverplichtingen voor kleinere bedrijven dan voor grotere bedrijven.

Buzz-woord ‘snelheid’

Kamerleden Klink (VVD) en Amhaouch (CDA) uitten zich als enige Kamerleden enigszins gereserveerd ten aanzien van het voornemen van het kabinet. Amhaouch stelde dat 'snelheid' het buzz-woord van het debat was en riep op tot een zorgvuldig proces. Klink vroeg de minister zich vol te blijven inzetten voor het Europese spoor en bij de inhoudelijke uitwerking ook te blijven optrekken met gelijkgestemde landen ten behoeve van een gelijk speelveld.

Aandachtspunten evofenedex

evofenedex blijft de komende jaren actief betrokken bij beide wetgevingsprocessen. Wij doen dit door - met de kennis vanuit de bedrijven met ervaring- wetgevers te adviseren en via de controlerende macht van de parlementen het proces inhoudelijk bij te sturen. Aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld de afgeschermde transparantie tussen schakels in de keten. Dit is mogelijk en noodzakelijk voor bijvoorbeeld de rol van groothandels in de keten. Daarnaast zijn de proportionaliteit en haalbaarheid van het voldoen aan de wetgeving voor mkb-bedrijven als leveranciers van grote bedrijven van groot belang om te blijven waarborgen.