skipToContentskipToFooter

Verbetering dienstverlening aan bedrijfsleven in zicht

12-10-2022 In elke arbeidsmarktregio moet minimaal één loket komen waar werkgevers en werknemers terechtkunnen met vragen over werk. evofenedex kijkt reikhalzend uit naar de uitwerking van dit plan. Het is de bedoeling dat de loketten vragen direct beantwoorden en niet dat deze alleen doorverwijzen; zoals nu vaak het geval is. Op 11 oktober werd door de ministers Van Gennip en Schouten in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat deze loketten er gaan komen.

De nieuwe loketten moeten een oplossing bieden aan meerdere problemen. Zo is het de bedoeling dat ze de huidige mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren, persoonlijke werkplannen voor werkzoekenden opstellen, het aanbod voor om- of bijscholing verbeteren en talentvolle mensen die nu niet zelfstandig aan een baan kunnen komen aan het werk helpen. Ook moeten de loketten persoonlijke hulp aan ondernemers bieden bij arbeidsmarktvraagstukken waar ze zelf onvoldoende kennis over hebben.

Eenvoudiger en toegankelijker

evofenedex deelt de mening van de ministers Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, dat de dienstverlening hoognodig moet worden verbeterd en dat deze loketten daarom nodig zijn. Als ondernemersvereniging hebben wij hier bovendien al meerdere malen om verzocht. Veel, vooral kleinere bedrijven, vallen buiten de boot doordat loketten onvoldoende bekend - of zelfs helemaal niet op de hoogte - zijn van bepaalde regelingen of subsidies. Daarom moet de dienstverlening eenvoudiger en toegankelijker worden.

Vanuit evofenedex zouden we graag nog zien dat de dienstverlening van de nieuwe loketten wordt uitgebreid met advisering over (strategische) hr-vraagstukken. Bijvoorbeeld hoe je omgaat met ziekteverzuim, zorgt voor een leercultuur en je werknemers behoudt. Vooral mkb-bedrijven hebben daar behoefte aan en hebben hierover zelf onvoldoende kennis in huis.

Actief meedenken

Bij de uitwerking van de uitgangspunten voor de nieuwe loketten wordt voortgeborduurd op de opgedane ervaringen met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Deze teams helpen mensen die hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, maar ze zijn er ook voor werkgevers, zzp’ers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven denkt hierover actief mee in de gesprekken die de ministeries komende maanden verder uitwerken.