skipToContentskipToFooter

Gratis modelovereenkomsten om je vertegenwoordiging als exporteur in orde te maken

04-05-2020 De Douane heeft in 2019 besloten dat de exporteur, zoals die in de douaneaangifte vermeld wordt, in de Europese Unie (EU) gevestigd moet zijn. Om goed voorbereid te zijn op de daadwerkelijke inwerkingtreding van de nieuwe definitie hebben evofenedex en FENEX een nieuwe modelovereenkomst ontwikkeld om je vertegenwoordiging als exporteur in orde te maken.

Door de coronacrisis is de strikte toepassing van de nieuwe definitie van het begrip ‘exporteur’ uitgesteld. Hierdoor is het voorlopig, ook na 1 april 2020, toegestaan in vak 2 (Afzender/Exporteur) van de uitvoeraangifte een niet in de EU gevestigde exporteur te vermelden. Dit wordt toegestaan tot de vijftiende dag van de maand volgende op de maand waarin de kabinetsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus eindigen. Het is dus zaak dat bedrijven voor het verstrijken van de deadline van het uitstel, een nieuwe overeenkomst met hun expediteur zijn overeengekomen.

Nederlands en Engels

Om dit in orde te maken hebben wij een toelichting en twee modelovereenkomsten opgesteld: een tweepartijenovereenkomst (opdrachtgever en expediteur) en een driepartijenovereenkomst (koper, verkoper en expediteur). Beide overeenkomsten zijn zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar. Je kunt de toelichting en de overeenkomsten hieronder gratis downloaden.

Modelovereenkomsten voor EXW-verkoop buiten EU

Deze modelovereenkomsten zijn relevant voor bedrijven die onder de ICC Incoterms® 2020-regel Ex Works (EXW) verkopen aan klanten die niet in de EU gevestigd zijn. Hierdoor wordt het noodzakelijk in de aangifte een andere partij als exporteur te vermelden. Bijvoorbeeld de Nederlandse verkoper, de expediteur of zelfs de transporteur. Maak bij een EXW-verkoop daarom tijdig afspraken over het doen van de uitvoeraangifte.

Als je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de ledenservice Internationaal Ondernemen van evofenedex. Wij voorzien je graag van advies op maat!