skipToContentskipToFooter

Internationale IMVO-wetgeving heeft meer impact

19-01-2023 De Tweede Kamer sprak gisteren uitvoerig met belanghebbenden en experts over de gevolgen van het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) om te komen tot nationale IMVO-wetgeving. Diverse sprekers benadrukten dat een individueel bedrijf weinig impact kan creëren op IMVO-gebied. Regelgeving zou daarom gericht moeten zijn op het bevorderen van samenwerking. Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) benadrukte dat dit ‘samen doen’ ook geldt voor landen binnen de Europese Unie.

evofenedex sluit zich bij dit standpunt aan en doet de oproep de Nederlandse wet volledig in de pas te laten lopen met de Europese regelgeving die de Europese Unie (EU) momenteel ontwikkelt voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Wetgeving over IMVO moet recht doen aan de complexe ketens waarin Nederlandse bedrijven vaak opereren. Zo koopt kruiden- en specerijenbedrijf Verstegen zo’n 1000 grondstoffen in 110 landen in, die door duizenden boeren geproduceerd worden. Waar Verstegen alleen in Nederland een productiebedrijf heeft, is Boskalis in ruim 90 landen actief met honderden schepen en tienduizenden werknemers. Ook voor dit soort in Nederland gewortelde multinationals moet IMVO-wetgeving werken. In de woorden van chief sustainability officer Marianne van Keep van Verstegen: “Houd het behapbaar, duidelijk en eenduidig”.

Aansluiten op Europese regelgeving

Hoewel het te prijzen is dat de nationale wet uitgaat van de OESO-richtlijnen, is de kans groot dat we straks uit de pas gaan lopen met de in ontwikkeling zijnde Europese regels. Dat is zeer onwenselijk omdat zo de kans wordt gemist een gelijk speelveld in de EU te creëren. Dit is een must voor ondernemers om snel en effectief hun IMVO-agenda te kunnen uitvoeren. Bovendien moet voorkomen worden dat ondernemingen met meerdere internationale vestigingen, in ieder land tegen andere lokale wetgeving aanlopen. Een voorwaarde hiervoor is dat Nederlandse wetgeving aansluit op de Europese regels.

Wees glashelder

Daarnaast is het van belang dat duidelijker in het wetsvoorstel - waarvoor de ChristenUnie samenwerkte met D66, GroenLinks, PvdA, SP en Volt - wordt opgenomen wat er van een mkb-ondernemer verwacht wordt. Spreker Paul van den Heuvel van het Convenant Duurzaam Hout merkte terecht op dat wetgeving soms zwart-witregels probeert toe te passen op een grijze wereld. Daarom moet het glashelder zijn wat van ondernemers wordt verwacht. De algemene zorgplicht waar nu over gesproken wordt, heeft behoefte aan een nadere duiding. Sectorinitiatieven en best practices kunnen richting geven; bij voorkeur op Europees niveau­. Hierbij is van belang dat de administratieve lastendruk beperkt blijft en dat bedrijven de tijd hebben zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving.

Beperk regelgeving tot toeleverketen

Tot slot is het voor een groot deel van de ondernemers onuitvoerbaar na verkoop hun eigen producten te blijven volgen, zeker niet als dit niet in tijd en ruimte is afgebakend. Dit probleem is extra groot bij met name leveranciers van generieke onderdelen, bulkgoederen of producten die veelvuldig doorverkocht worden. Dat is de reden dat we downstreamactiviteiten buiten de wetgeving willen laten vallen.

Wil jij weten welke stappen je als mkb-er moet zetten?

In het webinar op 16 februari 2023 - Ben jij voorbereid op de toekomstige IMVO-wetgeving? - leggen we je uit waar voor jou als ondernemer in de handelsketen de risico’s met betrekking tot IMVO zitten.