skipToContentskipToFooter

Nieuwe EU-wetgeving geldt ook voor bedrijven die al vergunning hebben

21-12-2022 Bedrijven hebben vanaf 13 februari 2023 een vergunning nodig voor het vervoer van accijnsgoederen binnen de Europese Unie, waarover in het land van verzending de accijns al is betaald of die zijn uitgeslagen tot verbruik tegen nultarief (veraccijnsd vervoer). Deze vergunningsplicht geldt ook voor bedrijven die al een 'Vergunning accijnsgoederenplaats, geregistreerde geadresseerde of geregistreerde afzender' hebben.

Volgens de nieuwe wetgeving van de Europese Unie (EU) moeten bedrijven zendingen waarbij sprake is veraccijnsd vervoer, vanaf 13 februari 2023 ook afmelden of aanmelden in het elektronische toezichtsysteem EMCS (Excise Movement and Control System). Bedrijven hebben in de volgende 2 situaties een vergunning nodig voor veraccijnsd vervoer:

1.       Als het bedrijf accijnsgoederen ontvangt van een bedrijf uit een andere EU-lidstaat. Dan is een 'Vergunning gecertificeerde geadresseerde' nodig. Het verzendende bedrijf moet over een 'Vergunning gecertificeerde afzender' beschikken;

2.       Als het bedrijf accijnsgoederen verzendt naar een bedrijf in een andere EU-lidstaat. Dan is een 'Vergunning gecertificeerde afzender' nodig. Het ontvangende bedrijf moet over een ‘Vergunning gecertificeerde geadresseerde’ beschikken.

Voor bedrijven die hiermee te maken hebben, is het aan te raden de vergunning tijdig aan te vragen. Dit voorkomt straks problemen met het ontvangen en verzenden van veraccijnsde goederen.

Wat is veraccijnsd vervoer?

Je kunt goederen onveraccijnsd verzenden, dan ligt er een accijnsclaim op die goederen. Zodra de goederen in het vrije verkeer komen, moet de accijns worden voldaan. In het geval van veraccijnsd vervoer is de accijns al betaald. Dit betekent dat als goederen naar een andere lidstaat worden verzonden, de Nederlandse accijns kan worden teruggevorderd. Accijns is net als btw een nationale belasting (gebaseerd op EU-richtlijnen). Over het algemeen gelden voor onveraccijnsd vervoer hogere eisen omdat het risico voor de overheid groter is.