skipToContentskipToFooter

Wat voor gevolgen heeft dit voor jouw bedrijf?

03-03-2022 Naar verwachting treedt de nieuwe wetgeving voor verlaagde btw-tarieven in maart of april 2022 in werking. EU-lidstaten kunnen dan vijf tarieven toepassen op veel meer goederen en diensten. Wie naar andere EU-landen exporteert, doet er verstandig aan zich hierin te verdiepen.

Stap voor stap voert de Europese Unie btw-wijzigingen door om tot een nieuw Europees btw-stelsel te komen. Inmiddels is bekend dat in de loop van 2022 de wijzigingen voor verlaagde btw-tarieven worden doorgevoerd. In dit artikel kijken we naar deze wijzigingen en de impact die ze kunnen hebben op de bedrijfsvoering van ondernemers.

Het voorstel dat ziet op de verlaagde btw-tarieven, is zo goed als afgerond. De verwachting is dat de nieuwe btw-wetgeving in maart of april 2022 in werking treedt. Vanaf dat moment wijzigt de Europese wetgeving, waarna de lidstaten van de Europese Unie (EU) de mogelijkheid hebben hun eigen nationale tarieven aan te passen. Gezien de (politieke) wenselijkheid voor meer flexibiliteit bij het toepassen van verschillende btw-tarieven, is de verwachting dat veel lidstaten - waaronder Nederland - gebruik gaan maken van deze nieuwe mogelijkheden. De nieuwe btw-wetgeving geeft lidstaten meer mogelijkheden voor het toepassen van verschillende tarieven, voor wat betreft de verlaagde btw-tarieven. Die mogelijkheden zien op:

 1. Het aantal verlaagde btw-tarieven die lidstaten mogen hanteren;
 2. Uitbreiding van diensten en goederen waarop de verlaagde btw-tarieven toegepast mogen worden.

Aantal verlaagde btw-tarieven

Momenteel hanteert Nederland drie btw-tarieven:

 1. Standaard tarief: -> 21 procent
 2. Verlaagd tarief: -> 9 procent
 3. Nihil tarief: -> 0 procent

Op basis van de nieuwe wetgeving krijgen EU-lidstaten de mogelijkheid voor het toepassen van vijf btw-tarieven. Voor Nederland kan dit er als volgt uit komen te zien:

 1. Standaard tarief: -> 21 procent
 2. Verlaagd tarief: -> 9 procent
 3. Verlaagd tarief: -> 5 procent (nieuw)
 4. Verlaagd tarief: -> 0 procent maar < 5 procent (nieuw)
 5. Nihil tarief: -> 0 procent

Uitbreiding groep diensten en goederen

Naast het wijzigen van de btw-tarieven, is het net zo belangrijk dat lidstaten de verlaagde tarieven straks op veel meer goederen en diensten mogen toepassen. Bovendien mag ook het tarief van nul procent op meer prestaties worden toegepast dan nu het geval is (bijvoorbeeld op eet- en drinkwaren). Deze ruimte biedt lidstaten veel meer flexibiliteit voor het toepassen van de verlaagde tarieven. Voorbeelden van deze uitbreiding zijn:

 • Levering en installatie van zonnepanelen
 • Levering van (elektrische) fietsen, inclusief verhuur
 • Levering van kinderkleding, -schoenen, -zitjes voor in auto’s
 • Bepaalde juridische diensten • Uitrusting voor reddings- en EHBO-diensten
 • Elektriciteit, warmte en koeling
 • Producten voor de hygiënische bescherming van vrouwen
 • Absorberende hygiëneproducten
 • Medische uitrusting voor gebruik in de gezondheidszorg
 • Live streaming van (sport)evenementen
 • Online aanbieden van sportlessen
 • Toegang tot internet
 • Bouw en renovatie van openbare gebouwen en andere gebouwen (algemeen gebruik)
 • Prestaties die verband houden met afvalwater
 • Diensten bestaande uit reparatie van huishoudelijke apparaten, schoenen en lederwaren, kleding en huishoudlinnen (inclusief verstellen en vermaken)

Impact wijzigingen op ondernemers

Deze uitbreidingen leveren uiteraard ook de nodige uitdagingen op voor ondernemers. Zo moeten zij hun ERP-systemen aanpassen aan deze wijzigingen. Hetzelfde geldt voor de facturatie. Het kan ook betekenen dat prijsstellingen in bestaande overeenkomsten opnieuw beoordeeld en/of aangepast moeten worden.

Voor ondernemers met activiteiten die belast zijn in andere lidstaten, betekent dit ook dat zij de nu gehanteerde btw-tarieven opnieuw moeten onderzoeken. Veel lidstaten zullen namelijk gebruik gaan maken van de mogelijkheid de btw-tarieven aan te passen. Dit geldt ook voor Nederland, gezien de wens ‘gezond’ eten onder het tarief van nul procent btw te plaatsen. Zoals eerder opgemerkt, verwachten wij in maart of april de officiële publicatie van de nieuwe wetgeving. Vanaf dat moment hebben de EU-lidstaten formeel de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen in de nationale structuren van hun btw-tarief. Sommige lidstaten zullen direct gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden, andere lidstaten zullen wachten op het nieuwe kalenderjaar en er zullen ook lidstaten zijn die geen gebruik gaan maken van de nieuwe tarieven.

Nog steeds in behandeling

Om het btw-systeem in de Europese Unie (EU) in de periode 2018-2022 op onderdelen (ingrijpend) te wijzigen, zijn verschillende voorstellen gedaan. Deze wijzigingen zijn onderdeel van het Btw-actieplan. In 2019 is nieuwe wetgeving van kracht geworden voor bepaalde online diensten. In 2020 zijn de ‘quick fixes’ in werking getreden, die met name zien op grensoverschrijdende transacties (btw-nummer, call-off stock, ketentansacties en transportbewijzen). Per 1 juli 2021 hebben we nieuwe wetgeving gekregen voor afstandsverkopen (vaak ook als e-commerce aangeduid) binnen de EU. Kort samengevat, betreft dit de verkopen aan particulieren in andere lidstaten; inclusief de verkopen waarbij goederen moeten worden ingevoerd.

Naast deze al ingevoerde wijzingen en het in dit artikel besproken voorstel voor het wijzigen van de verlaagde btw-tarieven, is er nog een voorstel voor het wijzigen van de Europese btw-wetgeving. Dit voorstel betreft een heel nieuw stelsel voor de intracommunautaire transacties en is nog steeds in behandeling.

Dit artikel is geschreven door Charles van den Berg, trainer bij evofenedex en eigenaar van VAT Partners BV & Zeker Fiscaal BV. Het artikel is ook verschenen in globe, het vakmagazine voor internationaal ondernemen.

Op onze website vind je meer informatie over de Europese btw-wetgeving en btw-opleidingen.