skipToContentskipToFooter

De belangrijkste btw-ontwikkelingen op een rij

29-11-2021 Dit jaar was - en is nog steeds - een druk btw-jaar door de brexit en de wijzigingen sinds 1 juli voor ondernemers met afstandsverkopen binnen de Europese Unie. Denk maar aan het vervallen van de drempels voor afstandsverkopen, de btw-vrijstelling bij import voor goederen met een waarde tot 22 euro, de invoer van het OSS- en IOSS-systeem, en de platformfictie.

We zien dat veel ondernemingen nog worstelen met de btw-issues rondom de invoer van goederen in het Verenigd Koninkrijk, vooral waar het leveringen onder 135 Britse pond betreft. De Britse douane geeft aan dat zij meer gaat controleren op het toepassen van de juiste regels en dreigt de goederen niet langer toe te laten als niet aan de btw-regels is voldaan.

De nieuwe regelingen binnen de EU zijn een opmars naar de invoer van het nieuwe btw-stelsel, waarbij het bestemmingslandbeginsel (btw-heffing in land van verbruik) centraal staat. In 2022 zou verdere regelgeving ingevoerd worden, die de intracommunautaire levering en verwerving vervangt door één intra-EU-levering in het land van bestemming. Het blijft echter stil in Brussel, waardoor het afwachten is totdat hierover meer bekend wordt. Dit neemt niet weg dat er op andere vlakken wel belangrijke concrete btw-ontwikkelingen zijn.

Binnen EU

 1. eHerkenning
  Vanaf 1 januari 2022 kun je in Nederland alleen nog btw-aangiften indienen met eHerkenning. Dit kan via het nieuwe ‘belastingdienst zakelijk’ of een softwarepakket. Alleen eenmanszaken kunnen de nieuwe portal nog met hun DigiD gebruiken.

 2. Omzetdrempel voor afstandsverkopen
  De drempelbedragen voor afstandsverkopen aan particulieren in de EU zijn afgeschaft per 1 juli 2021. Vanaf de eerste levering moet je nu btw afdragen in de lidstaat van de afnemer. Alleen ondernemingen met een omzet van minder dan 10.000 euro per jaar mogen de btw van de eigen lidstaat berekenen. Waar ondernemingen vanuit meerdere lidstaten goederen verzenden, is verwarring ontstaan over de vraag of leveringen uit alle lidstaten meetellen voor de berekening van de drempel. De Engelstalige uitleg van de Europese Commissie is leidend en geeft aan dat je voor het berekenen van de drempel leveringen vanuit alle lidstaten moet meetellen.

 3. Verplichte import btw-verlegging in Frankrijk
  Het verleggen van de import btw-heffing naar de btw-aangifte waardoor je voorfinanciering van btw vermijdt, was al langer mogelijk in Frankrijk, maar alleen als er een vergunning werd aangevraagd bij de douane na meerdere importen in Frankrijk. Vanaf 1 januari 2022 wordt de import btw-verlegging automatisch toegepast als de importeur een Frans btw-nummer heeft. Een buitenlandse onderneming kan hiervoor een btw-nummer aanvragen in Frankrijk.

 4. Reisbureauregeling
  De reisbureauregeling geldt als een aanbieder van reisdiensten onderdelen van een reis inkoopt en op eigen naam verkoopt. De levering van zo’n pakket aan ingekochte diensten is volgens de EU belast in het land waar de leverancier gevestigd is. Voor ondernemingen die gevestigd zijn binnen de EU, geldt dat zij btw moeten afdragen in de eigen lidstaat over de winstmarge. Zij hebben geen recht op btw-aftrek op ingekochte diensten. Een aantal Nederlandse reisorganisaties heeft zich buiten de EU gevestigd om minder of geen btw te hoeven afdragen over deze diensten. In Duitsland is de regeling vanaf 1 januari 2022 echter niet meer van toepassing voor ondernemingen van buiten de EU, en zijn reisdiensten eventueel belastbaar in Duitsland. Op EU-niveau werd al gedacht over het uitsluiten van ondernemingen van buiten de EU om concurrentieverstoring te vermijden. Het is daarom niet ondenkbaar dat andere EU-lidstaten op korte termijn Duitsland zullen volgen.

Buiten EU

 1. Sales tax voor leveringen in de VS
  Sinds 2018 zijn in steeds meer staten van de Verenigde Staten de verkopen van goederen door remote sellers (ondernemingen zonder fysieke aanwezigheid) aan eindgebruikers in de staat belast met sales tax. We zien steeds vaker dat ook Nederlandse (webshop)ondernemingen de drempels overschrijden en sales tax (zouden) moeten afdragen in deze staten. De omzetdrempels in de verschillende staten liggen tussen de 100.000 en 500.000 US-dollar, maar in meerdere staten wordt de drempel overschreden als het aantal separate leveringen groter is dan 200.
 2. Noorwegen
  Vanaf 2022 doe je in Noorwegen geen btw-aangifte meer via een formulier maar via data-uitwisseling op basis van SAF-T (internationale standaard voor het elektronisch uitwisselen van data). Op basis van de data wordt bepaald wat er aan btw afgedragen of ontvangen moet worden. Diverse EU-lidstaten zijn al ver met het introduceren van de SAF-T btw-aangifte. Het is de verwachting dat alle EU-lidstaten in de komende jaren een SAF-T aangifte invoeren.

Tariefswijzigingen

 1. Bahrein: standaard btw-tarief per 1 januari 2022 gaat van 5 naar 10 procent;
 2. Indonesië: standaard btw-tarief gaat vanaf april 2022 van 10 naar 11 procent;
 3. EU: de lidstaten wachten waarschijnlijk met het aanpassen van de tarieven tot zij meer vrijheid hebben gekregen om de btw-tarieven naar eigen inzicht aan te passen. Deze grotere vrijheid is onderdeel van het uiteindelijke btw-systeem, gebaseerd op het bestemmingslandbeginsel. Dit artikel is geschreven door Ariane van den Berg van het BTW Instituut te Dordrecht, specialist in internationale btw-kwesties. Het artikel is ook verschenen in globe, het vakmagazine voor internationaal ondernemen.